Grundsteuer verheringewikkeld

De huidige manier waarop de Grundsteuer (de Duitse tegenhanger van de OZB, maar dan niet zo hoog) is door het Bundesverfassungsgericht (zeg maar: de Hoge Raad) ongrondwettelijk verklaard. De belasting moet op één of andere manier gerelateerd worden aan...

Continue reading →

Geen heffingskorting belastingdeel

Geen heffingskorting belastingdeel voor niet-inwoners vanaf 2019 Impact: Werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland een dienstverband hebben en waarvoor de loonbelasting tevens eindheffing is, zullen iets minder netto uitbetaald krijgen. Het handelt zich om het volgende: Bij de normale inhoudingen...

Continue reading →

Lijfrenteuitkering als je in Duitsland woont

Uitkering lijfrente De verzekeraars hebben samen met de belastingdienst een oplossing gevonden voor ten uitkering komende lijfrente-polissen. Voorheen kon het kapitaal dat was opgebouwd om een lijfrente aan te kopen, niet worden ondergebracht bij een Nederlandse verzekeraar. De verzekeraars weigerden dit...

Continue reading →

Belasting op erfenissen en schenkingen

Er is een pagina aan de site toegevoegd waarin besproken wordt hoe de belastingheffing geregeld is bij erfenissen en schenkingen "over de grens". Dus een erflater of schenker woont in het ene land en de erfgenaam of begunstigde in...

Continue reading →

Overgangsrecht belastingverdrag

Bij het invullen van uw aangifte over 2016 kunt u gebruik maken van overgangsregelingen. Tevens zijn diverse fiscale opmerkingen op de website verbeterd. Inleiding Wat is er dan wel aan de hand? 1. Er is een overgangsrecht met betrekking tot de toepassing van...

Continue reading →

Belasting op verhuurd huis in Duitsland

Op het forum ontwikkelt zich een leerzame discussie over de belasting van Nederlands belastingplichtigen over de huuropbrengsten van een verhuurd huis in Duitsland. Klik hier voor de discussie.

Continue reading →

Nieuwe belastingverdrag: gepensioneerden

De belastingdienst heeft een Youtube-filmpje uitgebracht waarin uitgelegd wordt hoe pensionado's belast gaan worden onder het nieuwe belastingverdrag. Eén en ander valt ook terug te lezen op de site.

Continue reading →