Hypotheekverstrekking: EU-richtlijn nu in de wet

Al eerder schreef ik over het doorvoeren van een EU-richtlijn ter bescherming van consumentenbelangen in de Duitse wetgeving. Dit is nu geconcretiseerd.

Gevolgen voor de boeterente
– Een onjuiste of ontbrekende Widerrufsrechtsbelehrung heeft niet meer de consequentie dat het contract tot in einde der dagen zondermeer kan worden opgezegd, dus zonder boeterente te betalen.
– Nieuwe hypothecaire leningen met een foutieve Belehrung kunnen tot een jaar + 14 dagen, zonder boeterente, worden opgezegd. Daarna is de het recht op Widerruf vervallen.
– Leningen die aangegaan zijn tussen 1 august 2002 en 10 Juni 2010 en die geen of onjuiste Widerrufsbelehrung bevatten, en volgens de pers zijn er dat heel veel, kunnen nog wel zonder boeterente opgezegd worden, maar dan moet dat wel vóór 21 juni 2016 gebeurd zijn.
– Ik heb nog niet van klanten of sitebezoekers vernomen of dat ook met terugwerkende kracht is door te zetten (terugvorderen van reeds betaalde boeterente).

Gevolgen voor nieuwe leningen
– Verplichte afname van andere dienstverleningen zijn niet toegestaan / ongeldig. Een verplichting om een spaarrekening of een verzekering af te nemen of een pandbrief te kopen zijn dus tegen de wet. Zaken die in het belang van de consument zijn, of die dienen ter aflossing van het krediet (bv een levensverzekering of een Bausparvertrag) zijn wel toegestaan.
– De bank moet de kredietwaardigheid van de kredietnemer uitvoerig controleren en documenteren.
– Ook moet de bank de waarde van het onroerend goed documenteren
– Doet de bank dit niet, dan is het contract opzegbaar (weer zonder boeterente) of kan de rente (naar beneden) aangepast worden tot de op dat moment gangbare rente.

Gevolgen bij het afsluiten van een hypotheek
– De banken zijn op dit moment bezig om de nieuwe wetgeving in hun procedures en formulieren in te passen. Daardoor staat het kredietverleningsproces tot nader order volkomen stil.
– Voorheen kon een bank dus een lening verstrekken ongeacht het inkomen als de waarde van het pand veel hoger was dan de lening of als het huis het weliswaar niet waard was, maar de klant een riant inkomen had. Dat mag dus niet meer!
– Voorheen controleerde de bank naar eigen goeddunken het krediet dat ze verstrekten. Meestal: de waarde van het pand en het vermogen en de inkomensituatie van de kredietnemer. Nu wordt uw hele doopceel gelicht en van alles moet gedocumenteerd worden. Sta er dus niet van te kijken als er gevraagd wordt naar een bewijs van het Kindergeld van een kind dat nog geboren moet worden of een pensioenoverzicht van een 35-jarige.
– De bank moet u van advies dienen, en dit weer documenteren.

Links
Wettekst
Artikel NWB

Mening
– Wederom bewijst de EU en de regering van dit land de consument een slechte dienst. In plaats van het echte probleem bij de horens te vatten, namelijk de vaak absurd hoge boeterente die mensen in hun leven blokkeert, gaat men over tot verregaande voogdij.
– In de oude situatie hadden de banken genoeg prikkels om geen onverantwoorde kredieten te verstrekken. Een slechte debiteur kost immers veel aandacht en geld, dus dat wil je als geldschieter zeker vermijden.
– Wat betreft de documentatieplicht: voor een beginnend huizenkoper kan dit leerzaam zijn; voor anderen is het een verplicht nummer en nog meer papierwerk. Of het zekerheden biedt, kan ik niet zeggen. In elk geval zou ik als kredietnemer erop staan dat mondelinge toezeggingen in dit protocol worden opgenomen en ik een kopie krijg. Maar de mensen die dat snappen, waren ook zonder documentatieplicht wel aan hun trekken gekomen.
– De eigen verantwoordelijkheid wordt nu afgeschoven naar banken die opgezadeld worden met lastige administratieve verplichtingen die op de keper beschouwd geen enkele garantie bieden. Alsof een uitvoerig kruisverhoor en documentatie daarvan, de mensen ervoor behoedt werkloos te worden,  de relatie te laten stranden of gokverslaafd te worden, want dat zijn de oorzaken van financiële problemen.

De consument blijft met een kater achter:
– duurdere kredieten want arbeidsintensiever
– nog minder privacy richting bank
– langduriger en moeizamer, en daarmee risicovoller, aankoopproces van onroerend goed
– nog meer papierwerk om door te worstelen
– schijnzekerheid

SHARE IT:

Commenting area

 1. Frans over boeterente bij verkoop juni 13, 2017 at 12:56 pm · · Beantwoorden

  Hallo, ik heb een Duitse hypotheek afgesloten bij de Duitse Volksbank in 2012 (en dus na 2010, dit jaartal staat in het artikel van van belang). Over een tijdje ga ik mijn woning verkopen. Mijn vraag is nu moet ik bij verkoop boete betalen. Mijn overeenkomst zegt van wel. Maar in dit artikel wordt gezegd dat als het Widerrufsbelehrung ontbreekt of onjuist is verwoord kan worden herroepen en dat ik dan geen boete rente ben verschuldigd. Wie weet of de Duitse Volksbank in hun overeenkomst niet goed had geregeld? En wie weet hoe ik vervolgens moet handelen om geen boeterente te moeten betalen. Het aflossen speelt pas over een paar maanden als ik verkoop. Waar moet ik dan opletten? Het is mij wel opgevallen dat de Volksbank in 2016 nieuwe algemene voorwaarden heeft aangeboden.

 2. Zoals ik het uit de diverse publicaties lees, is het herroepingsrecht inmiddels vervallen (een jaar en 14 dagen na het afsluiten van de lening).
  Door niet te protesteren zijn ook de algemene voorwaarden voor u geldig geworden. Overigens is het de vraag of dat wat had uitgemaakt.
  U kunt vooraf (ivm het herroepingsrecht) of achteraf (om de boeterente na te laten rekenen) een Verbraucherzentrale inschakelen om het van een specialist te vernemen. De kosten daarvoor bedragen ongeveer 100 Euro.

 3. Ik heb ook een gelijksoortige situatie.. Een hypotheek bij de Volksbank Niedergrafschaft Ge. Geopend in november 2012, met 10 jaar vaste rente van 3,13%. Nu nog 110.000,– af te lossen.. Maar ik wil in 2018 emigreren naar ander land en huis verkopen. Boete op hypotheek die online berekend wordt door verschillende Duitse consumenten websites ligt tussen 13300,– en 14000,– Euro… Echt ongelofelijk… Heb rechtsverzekering om dit door Anwalt te laten aanvechten, maar dan moet ik natuurlijk ook op het bedrag wachten, zolang de rechtzaak duurt, dat de Notaris na aftrek van de hypotheekboete (Vorfälligkeitsentschädigung ) aan mij moet uit betalen. Ik heb echter het geld nodig voor de dure verhuizing naar ander land. Tevens verneem ik dus van die consumenten organisaties dat succes klein is om de Vorfälligkeitsentschädigung te verlagen.. In de video vertelt u dat als een flinke tijd verstreken is van de rente vaste periode dat men dan geen Vorfälligkeitsentschädigung hoeft te betalen. Ik zit op de helft van 10 jaar rente vaste periode, zou dat ook bij mij het geval kunnen zijn. Verder heeft u het in de video over het overdragen van de hypotheek.. in mijn geval zou het kunnen zijn dat mijn zuster het huis wil overnemen, zij heeft een goed bod gedaan. Is er bekendheid met het overdragen van de hypotheek binnen familie.. De Volksbank doet erg moelijk aan alle kanten. Uw advies wordt erg op prijs gesteld. Alvast bedankt. mvg Peter D.

 4. Die tien jaar waar ik het in de video over heb, moet gezien worden als de maximum termijn vanaf het sluiten van het leencontract waarover boeterente mag worden berekend. Had u dus een 15-jarige rentevast-periode afgesproken, dan was de boete berekend over de tijd tot november 2022 (net zoals dat nu het geval is). Dus dit biedt u geen soulaas.

  Dat de bank “moeilijk doet” verbaast me niets. Het liefst incasseren ze van u de boeterente (en dat is echt meer dan het verlies vanwege lagere rente op een nieuw contract), van de nieuwe eigenaar de afsluitprovisie voor de nieuwe hypotheek en als u een mak schaap bent, ook nog eens provisie op de verkoop van uw huis.

  Het lijkt me verstandig als u en uw zuster vroegtijdig de bank (schriftelijk) aanbieden dat uw zuster de hypotheek overneemt. Documenteer de kredietwaardigheid van uw zuster (inkomen, eigen geld, schulden etc).
  Mocht hierop een afwijzing komen, kunt u een advocaat voor u laten onderhandelen en hem de afwijzingsbrief voorleggen. In één van de links staat een lijstje met advocaten die hier ervaring mee hebben. Voorzichtigheidshalve zou ik geen locale advocaat nemen. Handel dit af vóórdat u het huis daadwerkelijk verkoopt, anders verslechtert uw onderhandelingspositie.

  Succes ermee.

  NB: mochten voormalige klanten in een dergelijke situatie komen te verkeren, kunnen ze het best even contact met me opnemen.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>