Maximale hypotheek

Met enige regelmaat krijg ik de vraag waarom Verhuis.DE geen berekening maakt van de maximale hypotheek die mensen kunnen krijgen.
Zonder dit gegeven is het immers moeilijk kiezen welk huis gekocht kan worden.
Daar zit natuurlijk wel wat in.

Een reden daarvoor is dat het percentage mensen dat na een advies ook daadwerkelijk een hypotheek afsluit, te gering is om de hoeveelheid werk te rechtvaardigen die “ons” adviesbureau daaraan heeft.
Een nog belangrijkere reden is, dat een antwoord dat niet ingebed is in een verdergaande advisering en begeleiding, gemakkelijk tot een verkeerde inschatting (en zelfs ongelukken) kan leiden.
Onder deze link staat wat achtergrondinformatie waarom een simpel antwoord als “zoveel duizend Euro” niet gegeven kan worden.

Opgemerkt wordt dat in Nederland de meeste banken wel een rekentooltje aanbieden waarmee de maximale hypotheek (voor een huis in Nederland) berekend kan worden, maar dat deze rekenhulpjes vaak onnauwkeurig of onbetrouwbaar zijn.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>