Aanpak

Enige overwegingen voor uw beslissing om wel of niet naar Duitsland te verhuizen. Hoe pakt u dat nou aan?

Er komt veel op u af als u overweegt naar Duitsland te verhuizen. Om door de rijstebrei aan informatiebehoefte en beslissingen heen te komen, is het verstandig om een onderverdeling te maken van informatie, plussen en minnen en al doende tevens een stappenplan / checklist  /do’s en dont’s die op u zelf is toegesneden.

Een zinvolle onderverdeling is de volgende:

 • wonen: waar, hoe, kosten
 • overige kosten/baten
 • kinderen
 • inkomen en fiscus
 • sociale zekerheid
 • persoonlijke kansen en risico’s, culturele aspecten, bijzondere aandachtspunten

Deze aspecten zijn heel individueel; de één zal niet lang stil hoeven te staan bij “inkomen en fiscus” terwijl dat bij de ander juist een zaak is die terdege moet worden uitgezocht. Deze site helpt u daarbij, maar u moet voor uzelf dit onderzoek uitvoeren.


Heel in het kort en in steekwoorden een paar voorbeelduitwerkingen:

Casus 1: gezin met 2 jonge kinderen, vader heeft een goeie baan, woon/werkverkeer voor eigen rekening, moeder overweegt te minder te gaan werken omdat de kinderopvang in NL duur wordt . Eigen huis.


Wonen:
Een vergelijkbaar huis is 30% goedkoper dan hun huidige huis, de hypotheekrente is 2% minder. De hypotheekaftrek blijft gewoon dezelfde. De overige kosten van het hebben van een eigen huis zijn ca 500/jaar minder (met name de OZB). Besparing: € 7.500/jaar.

 

Overige kosten/baten:

 • + woon-werkverkeer NL: per maand 600 km (= € 80 benzine) + 12 uur
 • – woon-werkverkeer DE: per maand 1200 km (= € 116 diesel) + 20 uur
 • + Minder afschrijving (want 20% goedkopere auto), wegenbelasting: € 150/maand
 • + Kinderbijslag/kindergeld: was € 100/maand, wordt € 360/maand
 • – Eenmalige kosten verkoop, aankoop, verhuizing: € 20.000
 • – Kijk- en luistergeld: € 20/maand

 

Kinderen:

 • +/- Kinderen naar de NL of DE school (uitgebreide discussies op het forum en ervaringsberichten elders op deze site)

 

Inkomen en fiscus:
Inkomen en inkomstenbelasting (HRA) vader blijven gelijk.
Moeder was toch al van plan minder te gaan werken, misschien bijbaan in DE?

 

Sociale zekerheid:
Grensarbeidersgezin: ziektekosten: er verandert wel wat, maar plussen wegen tegen de minnen op. AOW voor moeder (want werkt niet meer in NL): vrijwillig verzekeren bij SVB of particuliere regeling (sparen?) Werkloosheid: als vader werkloos wordt wordt het inkomen minder en vervalt de HRA. De kans dat dit gebeurt is 20%. Het inkomensuitval: 15.000. Kosten dus op 3.000 te waarderen.

 

Persoonlijke kanen en risico’s:

 • + Kinderen leren twee talen
 • – Lastiger familiebezoek
 • +/- Ander onderwijs
 • + Mooiere woonomgeving
 • – Moeder moet haar Duits nog wat bijspijkeren

 

Vraagpunten, nog uitzoeken:
Kosten kleuterschool (nog 1 jaar te gaan)
Camper verkopen of meenemen?
Belasting op toekomstige erfenis van opa.

Afwegingen
Op deze manier heeft u de belangrijkste vraagstukken behandeld en ontstaat er een opsomming van voor- en nadelen, gedeeltelijk in Euros, gedeeltelijk in “zachte factoren” die een ieder natuurlijk voor zich moet afwegen.

Niet in dit overzicht betrokken: nieuwe baan of onderneming in Duitsland.

Denkt u verder even aan bijzondere omstandigheden die op deze plek niet allemaal behandeld kunnen worden:

 • bijzonder gezinssamenstelling (samenwonend, nog in scheiding, zwanger)
 • bijzondere baan (bv brandweerman, politieke baan, binnenschipper, vrachtwagenchauffeur)
 • bijzonder inkomen (DGA, lijfrente, internationale herkomst, alimentatie)

Nog even een paar kanttekeningen
Laat u niet van de wijs brengen door onbekendheid met details. In het leven van alledag kan het belangrijk lijken dat uw kinderen vlakbij op zwemles kunnen, of dat u een hulp in de huishouding kunt vinden. Natuurlijk zult u een beetje creatief met de veranderingen moeten omgaan.

U kunt ervoor kiezen om alleen in Duitsland te gaan wonen en verder alles in Nederland te blijven doen: werk, school, sport, kerk, vrienden, winkelen, uitstapjes, zelfs de kapper en de krant. De kans is groot dat u dan na een jaartje of zo, spijt krijgt van uw beslissing. Het aanvankelijke “vakantiegevoel” is er afgesleten en wat overblijft is het niet-thuis-voelen en de extra kilometers. Ons advies is om zoveel mogelijk in Duitsland te doen en actief deel te nemen aan het sociale leven hier.

Cultuurverschillen zijn er; maar laten we niet overdrijven. Tussen een Groninger en een Ostfries of tussen een Twentenaar en een Grafschafter zijn de verschillen veel kleiner dan tussen een Fries en een Brabander of tussen een Bremer en een Bayer. Als u een beetje openstaat voor de andere gewoontes en opvattingen redt u het gemakkelijk. Over het algemeen zijn Duitsers tolerant ten aanzien van uw achtergrond. Duitsland, voorzover wij dat kennen, is een open en transparante maatschappij. U hoeft de burgemeester niet te kennen om een bouwvergunning te ritselen, maar u vraagt gewoon aan het loket wat de voorwaarden en procedures zijn, en u krijgt daarop het passende antwoord.

Als u schoolgaande kinderen heeft moet u zich realiseren dat de keuze die u maakt (verhuizen naar Duitsland; naar een Nederlandse of een Duitse school), bepalend kan zijn voor hun verdere leven, ten kwade of juist ten goede. Zie hiervoor onder het hoofdstuk Kind en school. Leest u vooral meer van deze site (o.a. de 10 meest gemaakte fouten)  en ook van het forum. Hoe minder verrassingen, deste beter.


Uitkijktoren Isterberg bij Bad Bentheim

Vaak aangetroffen foute aanpak: Vooral concentreren op het huis of bouwperceel en om daarna erachter te komen dat een emigratie niet haalbaar is (bv geen uitkering meer, gezinsleden zijn het oneens, financieel niet haalbaar, fiscaal dure aangelegenheid)


Casus 2: echtpaar met pensioen, huis in de randstad is lastenvrij.


Wonen:
Huis in NL verkopen en voor de helft een bungalow in het grensgebied kopen.
Het verschil kan worden belegd of worden uitgegeven.
Nu en straks geen hypotheekkosten

Overige kosten/baten:
+ OZB, autokosten: € 120/mnd
– Kosten familiebezoek: € 50/mnd
– Kijk en luistergeld: € 20/mnd

Kinderen:
Niet van toepassing

Inkomen en fiscus:
Geen wijzigingen, behalve het rendement van de belegde overwaarde.
Fiscale consequenties aandelenportefeuille

Sociale zekerheid:
Ziektekosten: er verandert wel wat, maar plussen wegen tegen de minnen op.
Aanvullende Pflegeversicherung: € 30/mnd

Persoonlijke kansen en risico’s:
+ Mooiere en veiliger woonomgeving
– (Klein)kinderen wonen verder weg
– Levensonderhoud goedkoper (boodschappen)

Vraagpunten, nog uitzoeken:
Testament regelen
Medicijnen ook in DE leverbaar?


Eerst nieuw huis kopen of eerst het oude huis verkopen?
Dit vraagstuk is niet veel anders dan een verhuizing binnen Nederland; alleen wijkt de koopprocedure af van wat in Nederland gebruikelijk is. Maar net als in Nederland, geldt ook hier, dat u geen verplichtingen moet aangaan die uw financiele draagkracht te boven gaan.
Uw emigratiebegeleider zorgt ervoor dat de verkoop in NL aansluit met de koop in DE.

Sluit tijdig nieuwe verzekeringen af. Lees verder

Assistentie van Verhuis.DE

Verhuis.DE assisteert u op de volgende manieren bij de aanpak van uw emigratie:

 1. De site zelf en het forum.
  Hiervan kunt u uiteraard vrijblijvend en kostenloos gebruik maken. De beheerder staat echter niet ter beschikking voor het (gratis) beantwoorden van uw individuele vragen en beslommeringen.
 2. Emigratiebegeleiding in combinatie met de aankoop van een woning of perceel.
  De makelaarsdiensten zijn met ingebrip van een uitgebreide emigratiebegeleiding. Wij verzorgen de aankoopbegeleiding van een woning of perceel en zorgen voor een zo soepel mogelijke overstap naar Duitsland.
  U betaalt hiervoor het normale makelaarstarief zonder opslag voor de emigratiebegeleiding. De dienstverlening houdt niet op zodra de koop gesloten is, maar u kunt ook na jaren nog bij ons terecht voor uw emigratieperikelen.
  Voorbeelden: doorverwijzing naar fiscale experts, bemiddeling bij conflicten, advisering bij wetswijzigingen en familieomstandigheden voorzover dat in onze competentie ligt, contacten leggen met hobby-genoten, tips en trucs, selecteren vaklui.
  Meer hierover leest u hier.
 3. Emigratiebegeleiding van begin tot eind.
  Dit houdt hetzelfde in als de normale emigratiebegeleiding maar begint al bij de voorbereiding van de emigratie. Uw situatie, wensen, mogelijkheden, risico’s en kansen worden vooraf met u doorgenomen. Voor uw vragen kunt u terecht bij de zeer ervaren makelaars en emigratiebegeleiders (sinds 2001).
  Als tegenprestatie belooft u via Verhuis.DE / Hausnah uw woning of perceel aan te kopen.
  Meer hierover leest u hier.

Bert Schipper - Makelaar in Duits onroerend goed en emigratiebegeleider. Auteur van Verhuis.DE.

Monnica Schipper: emigratiebegeleiding Duitsland

Andere aanpak gevolgd?

Vertel ons erover.

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (wordt niet gepubliceerd )

Uw toevoeging aan dit onderwerp (NB: vragen graag via het forum)