Aanpak

Enige overwegingen voor uw beslissing om wel of niet naar Duitsland te verhuizen. Hoe pakt u dat nou aan


Overwegingen vooraf

Informeer u op hoofdlijnen over de mogelijkheden, kansen en valkuilen die in uw situatie van toepassing zijn. Deze site kan u daarbij misschien helpen.

Bij alle makelaars, banken en diverse sites wordt erop gehamerd dat uw hypotheekrente aftrekbaar is en dat de huizen veel goedkoper zijn. Laat het daar niet bij, het is slechts één van de vele aspecten van emigreren naar Duitsland. Ga met behulp van deze site na wat de andere aspecten zijn en of die hypotheekaftrek wel op u van toepassing zijn. En zo nee, wat daarvan de consequenties zijn. Vooral voor VUT-ers en gepensioneerden blijkt dit “nadeel” juist een voordeel.

Laat u niet van de wijs brengen door onbekendheid met details. In het leven van alledag kan het belangrijk lijken dat uw kinderen vlakbij op zwemles kunnen, of dat u een hulp in de huishouding kunt vinden, of dat de openingstijden van winkels in uw schema passen. Natuurlijk zult u een beetje creatief met de veranderingen moeten omgaan. Was u bijvoorbeeld gewend om alle boodschappen ‘s zaterdagmiddags bij één winkel te doen; hier is het misschien wijzer om doordeweeks naar de ene en ’s zaterdagmorgens naar de andere te gaan.

Laat u ook niet van de wijs brengen doordat men u vertelt dat u niet verzekerd bent voor de sociale verzekeringen. In de eerste plaats kunt u vaak gewoon verzekerd blijven zoals u al was; in de tweede plaats bestaan er ook in Duitsland sociale verzekeringen en in de derde plaats valt er meestal ook particulier wel een mouw aan te passen.

U kunt ervoor kiezen om alleen in Duitsland te gaan wonen en verder alles in Nederland te blijven doen: werk, school, sport, kerk, vrienden, winkelen, uitstapjes, zelfs de kapper en de krant. De kans is groot dat u dan na een jaartje of zo, spijt krijgt van uw beslissing. Het aanvankelijke “vakantiegevoel” is er afgesleten en wat overblijft is het niet-thuis-voelen en de extra kilometers. Ons advies is om zoveel mogelijk in Duitsland te doen en actief deel te nemen aan het sociale leven hier.

Als u denkt dat Duitsers onaardig zijn: u heeft weliswaar ongelijk, maar u zou zich moeten afvragen of de financiële voordelen er tegen opwegen om tussen mensen te wonen die u niet aardig vindt en die als gevolg daarvan, u na een tijdje ook niet meer aardig zullen vinden.

Cultuurverschillen zijn er; maar laten we niet overdrijven. Tussen een Groninger en een Ostfries of tussen een Twentenaar en een Grafschafter zijn de verschillen veel kleiner dan tussen een Fries en een Brabander of tussen een Bremer en een Bayer. Als u een beetje openstaat voor de andere gewoontes en opvattingen redt u het gemakkelijk. Over het algemeen zijn Duitsers tolerant ten aanzien van uw achtergrond.

Duitsland, voorzover wij dat kennen, is een open en transparante maatschappij. U hoeft de burgemeester niet te kennen om een bouwvergunning te ritselen, maar u vraagt gewoon aan het loket wat de voorwaarden en procedures zijn, en u krijgt daarop het passende antwoord.

Als u schoolgaande kinderen heeft moet u zich realiseren dat de keuze die u maakt (verhuizen naar Duitsland; naar een Nederlandse of een Duitse school), bepalend kan zijn voor hun verdere leven, ten kwade of juist ten goede. Zie hiervoor onder het hoofdstuk Kinderen/scholing.


Sluit tijdig nieuwe verzekeringen af.

Lees verder

Voor wie interessant en voor wie niet?

Naast de reeds behandelde voor-en nadelen en afgezien van allerlei onmeetbare en persoonlijke factoren als: beheersing Duitse taal, afstand naar het werk, aanpassingsbereidheid etc, maken de volgende factoren een emigratie naar Duitsland interessant:

 • Een relatief groot belang hechten aan wonen: waar voor je geld
 • Een relatief groot belang hechten aan autorijden: waar voor je geld
 • Een relatief groot belang hechten aan gezondheidszorg: perfect
 • Gepensioneerden met een goed overheidspensioen/VUT: in NL belast dus hypotheekrente aftrekbaar
 • Mensen met een grotere lijfrentepolis: onder de juiste voorwaarden minder of onbelaste uitkeringen
 • Gezinnen met veel kinderen: kindergeld ongeveer het dubbele van de kinderbijslag, extra subsidies

Factoren die het niet interessant maken:

 • Afhankelijk van Algemene Bijstandswet: in principe geen aanspraak meer
 • Baan waarin u vaker moet verhuizen in combinatie met kinderen: moeilijker omschakelen voor de kinderen
 • Relatief groot beroep doen op voorzieningen van de WOZ: minder geregeld
 • Veel hypotheek nodig, in combinatie met inkomen voornamelijk uit een bedrijfspensioen /VUT uit de particuliere sector: in Duitsland belast, dus geen inkomen om hypotheekrente vanaf te trekken.
 • Baan met groot risico op werkloosheid, in combinatie met afhankelijkheid van fiscale aftrekposten (hypotheekrente)
 • Onvoldoende eigen geld om een deel van het huis te financieren: banken zijn conservatiever dan in NL.

Lees meer over de 10 grootste fouten bij het emigreren naar Duitsland.

Hoe pakt u de overstap aan?

U doet een globaal onderzoek naar uw mogelijkheden, kansen en valkuilen; misschien gebruikt u het materiaal dat deze site u aanreikt. Betrekt u daarin niet alleen de materiële en financiële overwegingen, maar ook de culturele, gevoelsmatige etc.

Vrijwel iedereen zal de volgende hoofdaspecten in zijn overwegingen betrekken:

1.1 Werken: als u kiest voor een Duitse werkgever, gaan er een aantal zaken spelen die in deze site vooralsnog niet behandeld worden: arbeidsrecht, collegiale verhoudingen, bedrijfspensioen, sollicitatieprocedures etc.

1.2 Wonen: uw huisvesting zal geregeld moeten worden. Voor veel nieuwe emigranten is dit geen op te lossen probleem, maar juist de reden om te verhuizen.

1.3 Belastingen: u zult op z’n minst een globaal inzicht moeten hebben in uw fiscale positie. De kreet die wij hoorden: “u blijft onder het Nederlandse belastingstelsel vallen” is een halve waarheid. Voor de één is het waar genoeg, voor de ander helemaal niet waar.

1.4 Sociale verzekeringen en ziektekostenverzekeringen: her en der zitten wat knelpunten, ook kunnen de kosten uit de hand lopen. U moet zich dus vooraf op de hoogte stellen van mogelijkheden en onmogelijkheden.

1.5 Kinderen: U zult de mogelijkheden voor uw kinderen moeten uitzoeken, wellicht moet u heel fundamentele keuzes maken.

2 Ga eens sfeerproeven: wandel door een buurt die u op het oog hebt en maak eens een praatje, maak een afspraak met een leraar van een school. Koop eens een locale zaterdagkrant of neem contact op met een kennis of collega die al verhuisd is. Vraag op het gemeentehuis eens naar de mogelijkheden om te bouwen. Doe het gerust, u zult zien dat u heel open en onbevangen reacties krijgt.

3 Als u met alle relevante gezinsleden het erover eens bent dat wonen in Duitsland voor u een goede keus is, zou u de belangrijkere knelpunten moeten inventariseren en onderzoeken. Wat een knelpunt is, hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Om een paar voorbeelden te noemen:

3.1 Buschauffeur: hoe zit dat met het rijbewijs?

3.2 Aanstaande gezinsuitbreiding: hoe zijn bevalling en kraamtijd in Duitsland geregeld? (thuisbevallen wordt niet gedaan, lees verder..

3.3 Vermogend: u zou een afspraak met een Steuerberater moeten maken, maar onder Belastingen vindt u al aardig wat om u op weg te helpen.

3.4 Kinderen? Is er wel plaats op de Kindergarten? Naar welke school kunnen ze?

3.5 Zelfstandig bedrijf beginnen: vergunningen? Marktomstandigheden?

3.6 Afhankelijk van een uitkering: loopt deze door? En na afloop?

3.7 Niet “standaard” gezinsverhoudingen (kostganger, grootouder-kleinkind): nog steeds sociaal verzekerd, fiscale consequenties?

3.8 Wilt u uw beroep hier ook uitoefenen? Bent u daartoe bevoegd? Diploma geldig?

3.9 Bent u bijvoorbeeld brandweerman: Wat vindt uw werkgever van de verhuizing?

3.10 WSW-dienstverband? Overleg met uw werkgever of hij hiermee instemt, want volgens de CAO (Art 12 lid 2 sub b) kan vertrek naar het buitenland reden voor ontslag zijn. Ook met een WIW-detachering of –dienstverband doet u er verstandig aan om vooraf goed navraag te doen over de consequenties.

4 Als u iets niet zeker weet, win dan advies in over dat specifiek onderwerp: via deze site kunt u vragen stellen en er staan links naar sites die bepaalde onderwerpen verder uitdiepen. Als het belang dat rechtvaardigt, win dan betaald advies in dat toegesneden is op uw situatie. Verzandt echter niet in details.

5 Afhankelijk van de beschikbare tijd en mogelijkheden kunt u verdere details voorbereiden; dus inderdaad de dagelijkse dingen als: waar gaan de kinderen naar zwemles, welke huisraadverzekering moet ik nemen, is er nog plek op de plaatselijke tennisclub, worden mijn abonnementen nagezonden?

Denk niet dat u alles van te voren tot in de puntjes kunt regelen. Dat geeft ook niet, als u de belangrijke zaken van tevoren uitgezocht en geregeld heeft, komen de details vanzelf.

6 Stel het zetten van de belangrijkste handtekeningen uit tot u het helemaal zeker weet. U voorkomt daarmee dat u al in een vroeg stadium niet meer van gedachten kunt veranderen.

Ga niet al te snel in op die ene buitenkans (bouwperceel, koophuis) maar oriënteert u zich terdege op het hele aanbod van mogelijkheden. Laat u niet onder druk zetten.

7 Of u eerst uw huis in Nederland verkoopt en dan iets koopt in Duitsland, of andersom, is uw eigen afweging. Let er op dat een “overbruggingsfinanciering” alleen in uitzonderingen geregeld kan worden. Alleen als u over voldoende vermogen beschikt en/of uw huis al verkocht heeft, heeft dat een kans van slagen.

In de huidige marktomstandigheden (in Nederland staan huizen langer te koop, in Duitsland is nog genoeg te koop tenzij u persé in dat ene plaatsje wilt wonen) lijkt het verstandiger om eerst uw huis in Nederland te verkopen.

8 In het algemeen gesproken zou daarom de volgende tactiek voor de meeste mensen in aanmerking komen:

8.1 Zet uw huis in Nederland in de verkoop

8.2  Ga bij een bank tijdens het plus-pakket na hoever uw financiële polsstok reikt

8.3 Ga op verkennend onderzoek op de huizenmarkt, maar wacht nog even voordat u contact opneemt met een makelaar (zie het hoofdstuk Huis of grond kopen).

8.4 Accepteer tot nu toe alleen biedingen op uw huis met een late/flexibele oplevertijd of die u qua prijs gewoon niet kunt weigeren

8.5 Als u genoeg kennis hebt opgebouwd en het juiste bod op uw huis komt voorbij of het juiste huis in Duitsland komt voorbij, dan kunt u de zaak in een hogere versnelling zetten:

 • uw huis is verkocht en kunt concreet gaan bieden op huizen of (zie ook het volgende punt: tussentijds huren)
 • dat ene huis kopen en zakken met uw vraagprijs in Nederland (let dan wel op uw financiering).
 • Eén en ander kunt u ook laten afhangen van, of afstemmen met, de tijdsplanning van uw koper en/of uw verkoper.

9 Overweeg om eerst te huren; dat biedt de volgende voordelen:

9.1 U kunt uw huidige huis verkopen en daarna ontspannen op zoek naar wat u wilt kopen of bouwen.

9.2 U heeft meer tijd om allerlei informatie te verzamelen en contacten op te doen om te helpen bij uw keuze en het realiseren daarvan. Denk daarbij aan: is die buurt wel zo leuk? Valt de reistijd mee? Wat is een goeie aannemer?

Zelf merkten we bijvoorbeeld dat het dorp dat we eigenlijk niet zo zagen zitten, maar waar we gingen huren omdat daar toevallig plaats was op de kleuterschool, veel meer charmes had dan we aanvankelijk dachten.

9.3 U raakt ingeburgerd: ziet ontwikkelingen van nabij, weet wanneer een vraagprijs te hoog is, ziet buitenkansen voorbij komen, leert de omgeving kennen.

9.4 De rompslomp van de emigratie komt niet bovenop de stress van het kopen of bouwen van een huis.

9.5 En tenslotte is huren minder ingrijpend dan kopen, beter ten halve gekeerd…

Nadelen: twee keer verhuizen, dubbele kosten, twee keer wennen.

10 Neem de stap en verhuis gewoon. Allerlei zaakjes moeten nog geregeld worden, sommige vooraf, de meeste achteraf. Deze site helpt u daarbij. Als u in een buurt komt te wonen is het goeie gewoonte om, als u alles op orde hebt, een feestje te geven.

Waar u ook aan moet denken: Vervang in de loop van de tijd, de zaken die u nog “in Nederland doet” voor de Duitse alternatieven: eerst de dagelijkse boodschappen, dan de sportclub, na een tijdje het kerkbezoek en een nieuwe kennissenkring.

Voor samenwoners gelden soms net iets andere regels dan in Nederland, klik hier voor meer informatie

Uw reactie

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (wordt niet gepubliceerd )

Uw toevoeging aan dit onderwerp (NB: vragen graag via het forum)

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>