Bausparen

In Duitsland is het gebruikelijk om een Bausparvertrag als bouwsteen in de woningfinanciering te betrekken. De nadelen van Bausparen worden gecompenseerd door de vaste lage rente.


Fasegewijs

Het Bausparen kan in vier fasen worden onderverdeeld: afsluiten van de overeenkomst, sparen, de Zuteilung, lenen en aflossen.

Overeenkomst

Bij afsluiting van het contract kiest met een hoofdsom, de zogenaamde Bausparsumme. Dit is het bedrag dat de Bausparkasse later betaalbaar stelt zodat het ingezet kan worden als financieringsbouwsteen.

Sparen

Er moet minimaal een bedrag gespaard worden (de Mindestsparsumme), om aan de hoofdsom te komen; meestal zo’n 40% tot 50% van de Bausparsumme. Deze Mindestsparsumme wordt in maandelijkse termijnen bij elkaar gespaard. De hoogte van de maandelijkse termijnen is veelal zelf te bepalen. De rentevergoeding is in de spaarfase laag in vergelijking met andere beleggings- en spaarmogelijkheden; meestal zo tussen de 2% en 4%. Dit nadeel neemt de Bausparer voor lief omdat hij daarna een langdurige lage rente krijgt aangeboden op zijn hypotheeksom; reken maar op 4,5% tot 6,5%.
NB: de percentages zijn vanaf 2010 zeer veel lager geworden. Momenteel (2017) is dat ongeveer 0,3% voor de creditrente en 2% voor de debetrente.

Zuteilung

Als de Mindestsparsumme bij elkaar gespaard is, dan wordt de Bausparer op een wachtlijst gezet. Het kan meer dan een jaar duren voordat het leenbedrag ter beschikking gesteld wordt – één van de nadelen: de preciese datum wanneer men over zijn leenbedrag beschikken kan, is niet vooraf bekend. De wachttijd is onder andere afhankelijk van het aantal nieuwe contracten dat de Bausparkasse afsluit. Is de instroom groot, dan is er meer te verdelen. Bausparen lijkt dus iets op een solidariteitssysteem; met de inleg van de nieuwe deelnemers worden de leningen aan de oudgedienden gefinancierd. De wachttijd wordt mede bepaald door een gecompliceerde toedelingsformule, dat bij alle Kassen weer anders is.  Wel proberen de Bausparkassen voortdurend om de systemen te verbeteren waardoor de wachttijden korter en berekenbaarder worden.

Tijdens de wachttijd, maar ook tijdens de spaarfase, kan de uit te keren Bausparsumme, worden voorgefinancierd.

Lenen en aflossen

Na de wachttijd is het Bausparvertrag „zuteilungsreif“. De Kasse stelt de Bausparsumme voor uitbetaling ter beschikking: het gespaarde deel plus het te lenen bedrag. De hoogte van de lening is dus de Bausparsumme minus het gepaarde deel. Voorbeeld: Bausparsumme € 20.000, de Mindestsparsumme 40%. Dat betekent dat de Bausparer € 8000 sparen moet en dan een lening krijgt van € 12.000. Rente en aflossing zijn bij een Bausparlening hoger dan bij een normale bancaire lening. Reken op maandelijks € 6 Euro per € 1000 aan leenbedrag.

Bron: Geldidee.de en deze studie uit 2013.

Heeft u een Bausparvertrag creatief gebruikt?

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (wordt niet gepubliceerd )

Uw toevoeging aan dit onderwerp (NB: vragen graag via het forum)