Aankoop via Verhuis.DE

Als u niet zelf naar een makelaar gaat, maar via een Verhuis.DE-makelaar uw huis uitzoekt en koopt heeft dit de volgende voordelen.


Normale aankoopbegeleiding

Verhuis.DE werkt samen met vele ervaren makelaars, die in veel gevallen u ook van dienst kunnen zijn bij de aankoop van onroerend goed dat via andere makelaars wordt aangeboden.
Zij vertegenwoordigen u dan in het aankoopproces en behartigen uw belangen.

Vaak zonder dat het u extra geld kost!

De kosten van deze dienstverlening zijn vaak in de normale makelaarsprovisie inbegrepen. Dit wisselt per streek en per makelaar, dus bespreek dat vooraf met de betreffende makelaar!

Let op: dit aanbod geldt dus alleen als de betreffende makelaar u nog niet kent! Neemt u dus niet zelf contact op, maar laat de makelaar van Verhuis.DE dit doen.

Indien de makelaar u al kent, of onverhoopt niet mee wil werken aan deze dienstverlening, dan worden de kosten van deze service met u vooraf besproken. Dus geen onverwachte rekeningen. Interesse? Meldt u zich bij de Verhuis.DE-makelaar van uw keuze aan.

Plus-pakket

Vooralsnog is deze service-verlening vanaf 1 oktober 2016, niet meer beschikbaar.
Voor de grensregio van Lathen tot Ahaus zijn er in sommige situaties alternatieven beschikbaar.  Meer hierover op aanvraag.

Maar denkt u ook eens aan het plus-pakket. Dit houdt hetzelfde als bovenstaand in, maar dan uitgebreid met een vraagbaakfunctie voorafgaand aan de koop.

 • Algemene vraagbaak, aanspreekpunt en advies; beslissingsvoorbereiding
 • Meedenken over specifieke vragen in uw situatie (voorzover binnen onze competentie)
 • Probleemoplossing
 • Gebruik van het Verhuis.DE-netwerk
 • Zonodig nemen wij het zoeken naar een huis (de zoekservice) zelf ter hand (laten het dus niet over aan externe makelaars).


 Kosten

 • Als u een huis koopt dan is dit inbegrepen in de normale makelaarsprovisie; er geldt dan een minimum provisiebedrag van € 8.000 incl. omzetbelasting (dus bij een gangbare provisie van 5,355% voor huizen vanaf ca € 150.000). Bij huizen waar geen provisie van de koper gevaagd wordt, is dit minimum € 4.000. Alle andere varianten worden eerst met u doorgesproken.
 • Als u een huis laat bouwen: 3,57% tot 5,95% over de waarde van de grond (afhankelijk van de streek en eventueel de aanbiedende makelaar) .
 • Als u geheel afziet van de emigratie: € 357

(bedragen en percentages zijn inclusief MWSt).
(NB: naar schatting 70% van het aanbod in de grensstreek kan via Verhuis.DE aangekocht worden; zonder extra kosten ! )


Frustrerende regels verstrekken hypotheek

Staircase zum Himmel

Voor het geval u dit duur lijkt:
a) als de emigratie doorgaat en u een huis koopt of bouwt via Verhuis.DE, is het inbegrepen in de normale provisie. U krijgt méér service voor hetzelfde geld, en
b) als wij u, in alle eerlijkheid, geadviseerd hebben om niet te emigreren en het daarom niet doorgaat, dan bespaart u zich waarschijnlijk veel ellende en/of geld.

Interesse? Meldt u zich hier aan of bel: 0049 – 5924 – 783 971.

“We hebben contact gezocht met een aantal makelaars, die zeggen dat ze ons in het koopproces volledig kunnen en willen begeleiden.

Dat is echter niet waar, de ervaring met hen leerde ons al snel, dat ze helemaal niets weten en ons alleen maar zo snel mogelijk een huis willen verkopen.” Fam P uit U.


Veelgestelde vragen plus-pakket

Vooralsnog is deze service-verlening vanaf 1 oktober 2016, niet meer beschikbaar.
Voor reeds aangemelde klanten blijft de service onverkort bestaan. 

Waarom kost het geld, anderen doen dit gratis?

Dat klopt. Anderen hebben gratis deze site bezocht en geven u een afdruk ervan of een brochure van de Euregio. Dat is natuurlijk iets anders dan de materie beheersen en toespitsen op uw situatie. Weer anderen weten (op deelgebieden) wel waarover ze praten, maar zijn (afhankelijke van één) makelaar en hebben een dusdanig sterk belang bij de verkoop uit een bepaald aanbod, dat zij in de verleiding komen om voetangels te verzwijgen of u sterk in de richting van een bepaald huizenaanbod te duwen. Wij berekenen u een tarief, omdat wij u open willen adviseren. En nogmaals: na aankoop of bouw van het huis, krijgt u het geld terug!

Krijg ik het geld ook terug als blijkt dat ik geen huis kan betalen?

Nee. Als er twijfels bestaan over de financieringsmogelijkheden, dan kunt u eerst een vrijblijvende financieringsaanvraag bij ons indienen alvorens u tot deelname aan het plus-pakket beslist. Wij raden dat ook sterk aan.

Krijg ik het geld terug als ik besluit om niet te emigreren?

Nee. In voorkomende gevallen adviseren wij zelfs om niet te emigreren, of lichten wij zaken toe, waardoor u zelf afziet van emigratie.

Ik wil een huis huren. Kan ik deelnemen aan het plus-pakket?

Nee, helaas. Dat is niet onze expertise.

Ik heb al (bijna) een huis gekocht. Kan ik toch nog deelnemen?

Nee, helaas.  In het verleden hebben we gemerkt dat mensen zich alsnog aanmelden als het kalf al verdronken is; waardoor deze dienstverlening oneigenlijk gebruikt dreigde te worden. U kunt zich natuurlijk wel aanmelden als de koop niet doorgegaan is. Uiteraard kunt u nog wel uw hypotheek en verzekeringen bij ons regelen. Ook kunt u ons inschakelen voor de onderhandelingen en verdere aanschaf van het huis. Dit valt echter niet onder het pluspakket, maar hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.

Waarom kan ik niet deelnemen als ik al contact met de makelaar heb opgenomen?

U kunt zich wel aanmelden, maar we kunnen bij die ene makelaar en bij dat ene huis u niet meer van dienst zijn. De reden hiervoor is, dat u al als klant van die andere makelaar te boek staat. Gaat de aankoop inderdaad door, dan zal die makelaar (en de wet) dat beschouwen als zíjn verkoop, en niet als een verdienste van Verhuis.DE (en worden onze diensten niet door de makelaar betaald).
Adviseren wij tégen een aankoop, dan zal die makelaar dat als ongewenste inmenging zien.
Wij verliezen dus hoe dan ook.

Kan ik eerst een kennismakingsgesprek krijgen alvorens ik tot deelname overga?

In principe kunt u zonder afspraak ons kantoor binnenlopen voor een eerste kennismaking (zie Site info).  De emigratieadviseurs zijn echter niet altijd aanwezig.

Krijg ik een fiscaal advies?

Nee, wij geven globaal de richtlijnen aan. Wij brengen u desgewenst wel in contact met een fiscalist die goed is op dit gebied.

Hoe werkt het als ik een huis wil bouwen?

Wij helpen u mee om een geschikt bouwperceel te vinden.
Zie het hoofdstuk “huis bouwen” voor de mogelijkheden.

U kunt eventueel een architekten-overeenkomst aangaan met het betreffende architektenbureau, zelf met een bouwtekening komen of een aannemer een ladenplan-tekening (al dan niet aan uw wensen aangepast) laten uitvoeren. Hierna brengen wij u in contact met een kwaliteitsaannemer die u een offerte uitbrengt. De kosten van onze begeleiding worden vergoed uit het reclamebudget van de aannemer, mits u zich niet rechtstreeks aanmeldt.

Krijg ik bouwbegeleiding, een bouwtechnische keuring of andere garanties?

In principe niet, maar in veel gevallen wel. Wij verzorgen ook nìet de bouwbegeleiding. Dat is een vak apart. Wij kunnen u wel in contact met een bouwkundige brengen.

Helpen jullie met het opstarten/verhuizen van een bedrijf?

In principe niet. Wat we wel doen, is het adviseren over de juridische en fysieke geschiktheid van het betreffende onroerend goed (bijvoorbeeld over de vergunning om er een bedrijf in te mogen beginnen). Voor het opstarten van een bedrijf, of het maken van een business-plan verwijzen wij naar mensen die daar goed in zijn.

Waarom begeleiden jullie niet in de andere gebieden?

Voorwaarden voor de normale (gratis) begeleiding zijn dat we in het betreffende gebied minstens één betrouwbare partner hebben. Voorwaarde voor de plus-begeleiding is dat er een eigen Verhuis.DE-adviseur in die streek zit èn we voldoende aanbod hebben (ook al is dat niet altijd op de site te zien). Er zijn Verhuis.DE-adviseurs per streek, met elk hun connecties, netwerk van makelaars en kennis van de locale omstandigheden. Pas onder dìe voorwaarden hebben we alles in huis om de verwachtingen van de klant waar te maken.

Leg ik me niet teveel vast aan Verhuis.DE?

U gaat inderdaad een verplichting aan om exclusief via Verhuis.DE te emigreren; maar dat is juist de kracht van deze constructie. Omdat u een stap verder gaat, gaan wij twee stappen verder; met vaak bovengemiddelde resultaten. Hier enkele voorbeelden.

Van belang is ook om te weten, dat in de gebieden waar het plus-pakket wordt aangeboden, wij kunnen bemiddelen in 70% van het aanbod. De resterende 30% wordt aangeboden door makelaars waar wij om goede redenen geen zaken mee wensen te doen (en u waarschijnlijk ook niet). Om die reden kunnen kunt u kiezen uit nagenoeg het hele relevante aanbod.

Interesse? Meldt u zich hier aan of bel: 0049 – 5924 – 783 971.

Algemene voorwaarden pluspakket

O Verhuis.DE houdt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of terug te geven, onder evenredige restitutie van het honorarium

O De overeenkomst behelst een inspanningsverplichting, resultaat is niet gegarandeerd.

O Verhuis.DE is niet aansprakelijk voor schaden etc. die het gevolg zijn van de dienstverlening.

O Verhuis.DE is niet aansprakelijk voor schade door diensten en produkten van derden (bijvoorbeeld doordat een makelaar niet conform de verwachtingen presteert).

O Als u na 18 maanden na factuurdatum nog niet geëmigreerd bent, verliest u het recht op begeleiding en op restitutie van het honorarium.

O Huis bouwen:

 • Aankoop van een bouwperceel: zie onderstaand onder “makelaarscourtage”.
 • Architektendiensten (indien u dat wenst): separaat met een aangesloten architektenbureau overeen te komen.
 • Aannemer: contacten met aannemers verlopen via Verhuis.DE, waarna de aannemer de kosten van de begeleiding vergoedt.

Indien u zelf contact opneemt met een aannemer is een begeleidingsvergoeding verschuldigd van 1,19% incl omzetbelasting over de netto aanneemsom (“netto”: d.w.z. exclusief omzetbelasting).

O Makelaarscourtage:

Contacten met makelaars verlopen via Verhuis.DE, waarna Verhuis.DE als mede-makelaar optreedt. De courtage die de verkopend makelaar normaliter berekent, worden dan ver- sleuteld tussen Verhuis.DE en de andere makelaar. Bij een courtage van € 8.000 of meer (incl. omzetbelasting) ontstaan hierdoor geen extra kosten. Bij lagere courtages wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht van € 4.000 minus 50% van die courtage. Voorbeeld: u koopt een huis van 100.000 met 5,95% koperprovisie: dan betaalt u de normale provisie (€ 5.950) plus een aanvulling van € 1.025 voor de emigratiebegeleiding.

Bij aankoop bij een makelaar buiten deze regeling om, bent u een honorarium van 1,19% verschuldigd voor de emigratiebegeleiding.

Treedt Verhuis.DE als enige makelaar op dan is dit 5,355%.
Bij particulier aankoop (zonder makelaar) is dit percentage eveneens 5,355%.
De genoemde percentages zijn inclusief 19% omzetbelasting.

O De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk.

Hoe heeft u de begeleiding ervaren?

Altijd leuk om even terug te lezen hoe onze begeleiding is bevallen.

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (wordt niet gepubliceerd )

Uw toevoeging aan dit onderwerp (NB: vragen graag via het forum)