Belasting op vermogen

Rendementsforfait bijgesteld.

Vermogensrendementsheffing vs Abgeltungsteuer.

In de plannen van het kabinet worden kleine spaarders ontzien (lees: iets minder zwaar belast) en vermogendere Nederlanders juist zwaarder belast.
Als u in Duitsland woont zijn deze plannen niet van invloed op u, omdat inkomsten uit vermogen in Duitsland en niet in Nederland worden belast; ook niet onder het nieuwe belastingverdrag. Wat wel kan veranderen is dat u net wel, net niet, onder de 90%-regel gaat vallen.

Onderstaand een paar grafiekjes van het verschil tussen belasting op vermogen voor inwoners van Nederland versus inwoners van Duitsland.
Uitgangspunt: echtpaar in een “normale” situatie (bv marginaal tarief van meer dan 25%, geen compenseerbare verliezen etc).
Opmerking: er is één grafiek bij voor hogere vermogens om te laten zien dat vanaf € 1.025.000 de belastingdruk sterker stijgt dan die in Duitsland. Bij dit soort vermogens is de belastingdruk echter behoorlijk te timen, door vermogenswinsten of verliezen juist wel of juist niet in een fiscaal jaar te nemen.

Uw interpretaties graag in de commentaren.
vermogensrendementsheffing

 

 

SHARE IT:

Commenting area

 1. Voor mijn Steuerberater moet ik uitzoeken waar , op de site van de Nederlandse belastingdienst, vermeld staat dat vermogen op een Nederlandse bankrekening in Duitsland en niet in Nederland wordt belast.
  Kunt U mij een antwoord hierop geven?

  Met vriendelijke groet

 2. Niet boos worden, maar dit is om een aantal redenen een rare vraag:
  – Op de website staat hoe het (naar de mening van de mede-auteurs van Verhuis.DE) geregeld is,
  – U vraagt hier waar het op een andere site geregeld staat, waarom vraagt u dat niet aan de beheerder van de site van de Belastingdienst?
  – Wat voor Steuerberater is dat, die niet zelf het antwoord heeft, maar zijn klant op zoektocht stuurt?
  Verder heeft uw reactie geen betrekking op het thema van dit nieuwsbericht (verschil in belasting op rendement).

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>