Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Autoverzekering

Autoverzekering

Autoverzekeringen zijn in Duitsland vaak iets duurder dan in Nederland. Hier leest u achtergrondinformatie.

Verplichte WA

Elke auto die aan het verkeer deelneemt moet WA-verzekerd zijn door middel van een “Kfz-Haftpflichtversicherung”. De minimaal toegestane dekking is:

 • € 7,5 miljoen voor schade lijf en leden,
 • € 1 miljoen voor schade aan goederen
 •   50,000 voor vermogens- en gevolgschaden

Dit zijn de wettelijke minimumbedragen. Aangezien het er bij schadeclaims, revalidatiekosten, uitval van verdien-capaciteiten etc. nogal heftig aan toe kan gaan, is aan te bevelen om een hogere dekking te nemen. Dit is relatief goedkoop. Voor schade aan goederen kan de dekking onbeperkt zijn, voor schade aan lijf en leden geldt een maximum van € 8 miljoen per persoon.

Beperkt casco

Een beperkt casco, WA-plus of zoals het in Duitsland heet: Teilkaskoversicherung dekt schaden die niet door fout rijgedrag ontstaan zijn: diefstal, joyriding, brand, natuurgeweld, aanrijdingen met wild, ruitbreuk en kortsluiting. De dekking vervalt bij opzet en bij zogenaamde “grobe Fahrlässigkeit” (een wettelijk begrip dat het best vertaald kan worden met “roekeloosheid”). Bijvoorbeeld: niet op slot gedaan, reservesleutel in het handschoenenvak, waardevolle spullen in het zicht. De premie kan aanzienlijk worden beperkt door een eigen risico te accepteren.

Volledig casco, all risk

De Vollkaskoversicherung dekt net als in Nederland de schade ongeacht of u deze zelf veroorzaakt heeft. Dus aanrijding door eigen schuld, vandalisme.

Inzittenden ongevallenverzekering

Dit is meestal niet zinvol, hoogstens als dekking voor de chauffeur. Inzittenden die de chauffeur aansprakelijk stellen voor geleden schade na een ongeval, worden al betaald uit de WA-verzekering, ook als het gezinsleden betreft en zelfs als het de eigenaar van de auto betreft die op dat moment bijrijder was.

Te oordelen naar de tips in de media lijkt dit jaarlijkse prijsvergelijkings-gebeuren een ware sport te zijn geworden.

Dit klinkt positief. Maar er zit ook een nadeel aan deze voortdurende prijzenslag. Door alleen op het criterium “prijs” te letten, wordt vaak het criterium “prestatie” uit het oog verloren. Zonder een goeie en zinvolle dekking en een correcte service, kan een goedkope premie nog weggegooid geld zijn; of erger….

Ons aanvankelijke enthousiasme om de goedkoopste verzekeraar te zoeken, hebben wij na veel uitzoekwerk en enige teleurstellende ervaringen (niet teruggebeld worden etc.) laten varen en wij hebben onze verzekeringen ondergebracht bij een verzekeraar die in de grote consumententests continue goed scoort qua prijs / prestatie. (Deze verzekeraar verzorgt thans de verzekeringsservice).

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstand is meestal niet inbegrepen in de autoverzekering, maar kan apart worden afgesloten als onderdeel van een algemene rechtsbijstandsverzekering.

Tarief, hoe wordt dit vastgesteld?
Bepalend voor de premie zijn het type auto, het aantal schadevrij jaren (“Schadenfreiheitsklasse”), de woonplaats en diverse andere factoren.

Type
Het type-auto is de belangrijkste parameter om de tariefgroep te bepalen. Aan de hand van de jaarlijks verschijnende ongevalsstatistieken kan de verzekeraar dit bijstellen. Deze indeling is opgesplitst naar soort verzekering: WA, WA-deelcasco en casco. Elke verzekeraar is vrij om een auto in de ene of juist de andere tariefgroep onder te brengen. Door deze jaarlijkse bijstellingen en de onderling verschillende interpretatie daarvan door de diverse verzekeraars, kan het voordeel opleveren om per 1 januari van een jaar over te schakelen van bijvoorbeeld deelcasco bij verzekeraar 1 naar WA bij verzekeraar 2.

Schadevrije jaren
In Duitsland wordt ook een soort bonus-malus-systeem gehanteerd. De treden heten Schadenfreiheitsklasse of Schadenklasse. Voor het WA-deel en het casco-deel worden aparte staffels bijgehouden. U kunt dus voor het WA-deel in SF-klasse 15 zitten, maar voor uw casco-deel in SF-klasse 11. Bij SF 8 (dat wil zeggen 8 schadevrije jaren vanaf het begin of een voorheen hogere SF-klasse maar na schadegeval teruggezet naar SF 8), bedraagt de premie 50% van de aanvangspremie. Vanaf SF 18 betaalt u nog 30%. Bij een schade wordt u teruggezet in de tabel (Rückstufung). Zat u in SF 10 (= 45%), dan wordt u teruggezet naar SF 4 (= 65%). Uw premie stijgt dus met 44%. Heeft u datzelfde jaar nog een ongelukje dan gaat u naar SF 1 (= 100%).

De Rückstufung valt te vermijden door eigen schades niet te claimen en WA-schades (dus schade aan anderen) achteraf terug te betalen aan de verzekeraar. De verzekeraar meldt u dat zij een bedrag hebben moeten betalen aan de andere partij. Hierna heeft u nog een half jaar de tijd om het schadebedrag terug te betalen aan de verzekeraar om daarmee de Rückstufung te vermijden. Om de opgebouwde bonus-malus treden mee te nemen, nemen de meeste verzekeraars genoegen met de royementsverklaring van uw Nederlandse verzekeraar. Informeer hier vooraf naar. In de procedures voor de auto-import staat hoe u het beste kunt bewerkstelligen dat uw opgeboude bonus wordt overgedragen naar uw nieuwe verzerking.

Woonplaats
Ook voor de woonplaats, of beter gezegd het Zulassungsbezirk, geldt dat jaarlijks aan de hand van de statistieken een inschaling gemaakt wordt, gedifferentieerd naar soort verzekering. Het effect hiervan kan aanzienlijk zijn. Een beperkt casco-verzekering in Rostock is zomaar 5x zo duur als in Würzburg (althans wat betreft de premie over het casco-deel).  De wegingsfactor wordt afgezet tegen een index van 100%.

Andere factoren
Van invloed op de premie kunnen verder nog zijn: het beroep van de chauffeur, gereden kilometers, leeftijd, rij-ervaring, stalling in garage of op straat, privé of zakelijk, eerste of tweede auto, andere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afgesloten, vrouwenkorting, eigen risico etc.

Afsluiten

Er zijn talrijke verzekeraars bij wie u uw verzekering kunt onderbrengen. De premies en de dekking verschilt nogal. Raadpleeg de verzekeringsservice voor de beste mogelijkheden. (NB: autoverzekeringen alleen in combinatie met andere verzekeringen).

Dekking

Voor de WA-dekking is het voorlopig voldoende dat aan u door de verzekeraar een Verzekeringsnummer (EVB-Nummer) uitgereikt is. Voor de (deel)casco-dekking moet u hetzij wachten op de polis, hetzij een zogenaamde “vorläufige Deckungszusage” hebben van een gevolgmachtigde vertegenwoordiger.
Er zijn ook situaties waarin de verzekeraar geen (volledige) schade hoeft te vergoeden.

 • Grobfahrlässig gedrag
 • Geen geldig rijbewijs
 • Bij voortduring een gevaarverhogende omstandigheid (gladde banden)
 • Schade tijdens gebruik door een onbevoegde (een joyrider is niet gedekt als hij iemand aanrijdt)
 • Betalingsachterstand van meer dan drie maanden
 • Auto wordt voor een ander doel gebruikt (bv gewone auto wordt taxi)
 • In het verre buitenland
 • Niet nakomen van korting-afspraken (veel meer gereden dan aangegeven bij polisafsluiting)
 • Onder invloed van alcohol of drugs
 • Schade op een race-circuit
 • Tijdens doorrijden na een ongeval
 • Schade boven het verzekerde bedrag
 • Act of God (aardbeving, kernramp)

Ombudsfunctie

Voor klachten over verzekeraars kunt u terecht bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bronnen: Verwarnung- und Bußgeldkatalog, Allgemeine Versicherung AG, H Kottmann, Infoquelle

Voorbeeld Grobfahrlässig: Iemand had zich geërgerd aan zijn trage voorganger en ging inhalen op verdringingsstrepen en veroorzaakte daarbij een botsing met een tegenligger.

Het Oberlandesgericht Köln vond dat de verzekeraar niet hoefde uit te keren. Motivatie: inhalen mag alleen als dat kan voordat er een inhaalverbod geldt (bv gemarkeerd door verdringingsmarkering). Wie zich niet aan die regel houdt handelt grobfahrlässig. (AZ:9U143/00)

Goed of slecht geslaagd met uw verzekering?

Reactie verzenden