Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Rijbewijs kwijt

Procedure Nederlands rijbewijs verlopen of zoekgeraakt

Stap 1:

U vraagt een verklaring aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarin staat vanaf wanneer u een Nederlands rijbewijs heeft. Dit wordt een “echtheidsverklaring” genoemd. Deze is in de Nederlandse en Engelse taal aan te vragen. Tevens dient u de verschuldigde leges à € 4,50 vooraf te voldoen. Dit bedrag kunt u overschrijven op girorekening 47 72 56 600 – IBAN NL25ABNA0477256600 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van “echtheidsverklaring rijbewijs” en uw volledige persoonsgegevens + geboortedatum  en eventueel uw rijbewijsnummer.

Het adres van de RDW is:

RDW
Afdeling Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA  VEENDAM

Het is eventueel ook mogelijk om uw verzoek samen met een kopie van het legitimatiebewijs te faxen naar faxnummer: 0031- 598 – 699 289. Tip: raadpleeg vooraf even www.rijbewijs.nl om te zien of bovenstaand nog actueel is.

(Bron: RDW, Klantenservice)

Stap 2:

Deze echtheidsverklaring, twee pasfoto’s en een Meldebescheinigung levert u in bij het Staßenverkehrsamt om een nieuw Duits rijbewijs te verkrijgen.

Bron: Straßenverkehrsambt Kreis Bentheim

Reactie verzenden