Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Conserverende aanslag

Conserverende aanslag

De werking van de conserverende aanslag.

Aanslag

Enige tijd na uw emigratie, dat kan een paar jaar zijn, ontvangt u een zogenaamde conserverende aanslag. Waarbij vaak een groot bedrag aan belastingen wordt opgelegd. Geen reden tot paniek!

Waarom een conserverende aanslag?

Doordat u in het buitenland gaat wonen onttrekt u zich aan de Nederlandse fiscus, soms  helemaal (geen inkomen meer dat in Nederland belast is), maar op zijn minst gedeeltelijk (voor dat inkomen waarvan de belastingheffing aan Duitsland is toegewezen). De fiscus vreest nu dat u in het buitenland gaat wonen, in dit geval in Duitsland, en daar de fiscaal begunstigde pensioenen en lijfrenteverzekeringen, laat uitkeren en daar in het nieuwe woonland veel minder belasting over betaalt.
Om het concreet te maken: u heeft destijds aftrekbare pensioenpremies en lijfrente-bijdragen betaald, gaat in Duitsland wonen en laat dan het pensioen en de lijfrente contant uitkeren. De Nederlandse schatkist heeft het nakijken, terwijl u wel al die jaren aftrek hebt genoten over de premies. Daarom wordt een aanslag opgelegd, die echter alleen wordt uitgeoefend als u binnen 10 jaar na de aanslag (dus NIET: 10 jaar na de EMIGRATIE) misbruik maakt van uw situatie.

 

Verboden handeling

Dat misbruik wordt “verboden handeling” genoemd. U moet daarbij denken aan: afkoop van een lijfrentepolis of stamrecht, omzetting in een kapitaalverzekering, verpanding ten gunste van uw hypotheekbank etc. Kortom: iets doet met de polis of het pensioen dat niet voorzien was toen u de faciliteit kreeg. Gaat u binnen die 10 jaar toch over tot bijvoorbeeld afkoop, dan heft de fiscus alsnog belasting. Formeel is die heffing opgelegd door de conserverende aanslag, inhoudelijk wordt inkomstenbelasting geheven over het voordeel dat u heeft gehad met rente op rente. (Vóór 2009 werd de afkoopwaarde van de polis belast in box 1; thans wordt het genoten belastingvoordeel teruggevorderd, mèt rente).
Als u doet wat van het begin af aan de bedoeling was: n.l. een pensioen of lijfrente genieten, grijpt de Nederlandse fiscus er weliswaar ook naast, maar wordt de aanslag toch niet ingevorderd. Duitsland heft dan (niet of nauwelijks) belasting over het pensioen of de lijfrente.

 

 

Erfbelasting

Het staat geheel los van de conserverende aanslag, want die heeft betrekking op de inkomstenbelasting, maar de 10-jaarstermijn is (toevallig?) ook de termijn waarin u niet meer fictief in Nederland woont voor de erfbelasting.
Als u overlijdt of schenkt nadat u 10 jaar in Duitsland heeft gewoond, is de erfenis of schenking niet meer onderhevig aan de Nederlandse erfbelasting. Meer hierover….

En wat deed u toen die 10 jaar verstreken was?

Reactie verzenden