Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Honden

Honden

In Duitsland lijken we iets anders om te gaan met honden dan elders in Europa. In Spanje worden honden behandeld als “honden”, in Engeland kunnen honden zelfs erfgenaam zijn. Hoe gaat men in Duitsland om met honden? Wat zijn de wettelijke bepalingen ten aanzien van honden in Duitsland

Algemeen

Er is geen standaard Duitse manier om met honden om te gaan. Al hebben we de indruk dat er relatief minder gezinnen een hond hebben en dat de rol tussen baas en hond duidelijker is. Maar dat zijn subjectieve waarnemingen.

Inenting, chip

Uw hond moet gechiped zijn, ingeënt zijn tegen hondsdolheid en een dierenpaspoort hebben.
Bij de eerste (officiële) inenting moet eerst afgewacht worden totdat deze effectief is (ca 3 weken). Tot die tijd mag u in principe uw hond niet invoeren in Duitsland. Ga dus tijdig naar uw dierenarts. Na enige tijd moet de inenting opnieuw gebeuren. De specificaties van de fabrikant zijn bepalend voor de geldigheidsduur. U kunt bij uw dierenarts vragen om een vaccin dat 3 jaar geldig is (in plaats van 1 jaar). Dat scheelt weer 2x terugkomen (Bron: KNMvD). De dierenarts tekent in het paspoort aan, vanaf wanneer en hoelang de inenting effectief is.

Invoer/aanmelding/hondenbelasting

Een aantal gevaarlijke rassen mogen niet worden ingevoerd (zie verderop).
Bij aanmelding bij het Einwohnermeldeamt vraagt u tevens even of u formulieren kunt krijgen voor de aanmelding van uw viervoeter. Het Ordungsamt regelt de registratie en de aanslag hondenbelasting. De hoogte van de belasting wordt per gemeente vastgesteld en is soms progressief naar aantal honden.

Enkele voorbeelden (stand 2016)

Stadt Kleve 2005  
1 hond €54
2 honden €81/hond
3 of meer honden €96/hond
gevaarlijke hond € 432/hond (lijst van 14 rassen)

 

Gemeente Selfkant 2005  
1 hond €36
2 honden €60/hond
3 of meer honden €72/hond
gevaarlijke hond € 366/hond (lijst van 14 rassen)
2 of meer €522/hond

 

Na betaling krijgt u meestal (hangt van de gemeente af) een penning toegestuurd. Een niet aangemelde hond kost u een veelvoud aan boete. Er zijn kortingen mogelijk voor hondenfokkers, blindegeleidehonden en honden die voor het uitoefenen van een beroep (jager, beveiliging) noodzakelijk zijn.

Niedersachsen: Aanmelden in hondenregister

In Niedersachsen moeten honden in een apart register worden aangemeld. De aanmelding bij de gemeente ivm de hondenbelasting staat hier los van! U dient bovendien over voldoende kennis van honden te beschikken. Dit kan worden aangetoond doordat u in de afgelopen 10 jaar, meer dan 2 jaar ononderbroken een hond heeft gehad, of door een praktijk- en theorie-examen af te leggen. Het niet-aanmelden wordt met boetes gesanctioneerd, en de aanmelding en de examens (en cursussen daarvoor) zijn niet gratis. Het register vindt u onder: https://www.hunderegister-nds.de/ , waar u in de FAQ ook diverse informatie over het hoe en waarom aantreft.

Verzekering

De normale gezins-WA-polis dekt niet de schade die uw hond aanbrengt aan derden. Een uitwijkende auto kan aanzienlijke schade veroorzaken, dus een verzekering is absoluut noodzakelijk. Let op: een verzekeraar komt niet op voor grob-fahrlässiges Verhalten. Als door grove nalatigheid uw hond schade veroorzaakt (u hitst uw hond op en iemand wordt gebeten), vergoedt de verzekeraar het aanzienlijke smartengeld, ziekenhuiskosten etc niet.

Wettelijke bepalingen

De regelingen ten aanzien van honden liggen per deelstaat vast. Van belang zijn ondermeer de bepalingen voor dierenbescherming, het reglement voor het houden van honden en bepalingen voor het houden van gevaarlijke honden. Een volledige uiteenzetting van de diverse regelingen gaat hier te ver. Enkele markante zaken:

  • Als u in het bezit bent van meerdere honden op één terrein, wordt u geacht deze honden niet van elkaar gescheiden onder te brengen.
  • Als u bedrijfsmatig honden wilt fokken moet u aan kwaliteitseisen voldoen, en mogen er per gediplomeerde hondenfokker niet meer dan 10 moederdieren onderhouden worden.
  • Er zijn wettelijke bepalingen voor de voorzieningen voor honden die het erf bewaken, in huis gehouden worden en in kennels gehouden worden. Denk hierbij aan de aanwezigheid van een geisoleerd hondenhok, minimum maten, daglichtinval etc.
  • Er bestaan bepalingen voor de soort halsband, verbod op aanlijnen voor bepaalde omstandigheden, amputatieverbod, dagelijks onderhoud etc.
  • De invoer en kruising van de rassen Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier is verboden! De straffen op overtreding zijn niet mals. (bron: HundVerbrEinfG )
  • In NRW geldt een aanlijngebod in voetgangerszones en openbare plaatsen met veel voetgangers, parken, speelplaatsen, tijdens feesten ed en in openbare gebouwen. (Niedersachsen nog niet uitgezocht).
    Ook gemeenten kunnen verordenen dat honden bv niet op speelplaatsen, schoolpleinen en openbare gebouwen meegenomen mogen worden. Honden mogen (bundesweit) niet meegenomen worden in schoolgebouwen, ziekenhuizen, theaters, bioscopen, badinrichtingen, badstranden en ligweiden.
  • Honden mogen niet zonder toezicht rondlopen. In de bebouwde kom mogen ze 20 meter en buiten de bebouwde kom 50 meter van hun baas verwijderd zijn.
  • In jachtgebieden (en dat is een stukje natuur al snel) moet een hond onder controle blijven; niet noodzakelijkerwijs aangelijnd, maar wel onder beheersing van zijn baas. Boswachters en beroepsjagers hebben amtelijke bevoegdheden tot bv het controleren en innemen van identiteitsbewijzen en mogen ook honden (en katten) neerschieten die zich kennelijk niet onder beheersing van hun baas bevinden (bron: Hundenwelten)

Wonen

U mag uw koophuis in zijn algemeenheid gebruiken naar zijn bestemming. In een woonwijk is dit afhankelijk van de soort wijk en het soort perceel. Een blaffende honderoedel in een normale woonwijk zal dus snel een probleem worden. Maar twee niet al te blaflustige honden in een huis met een normale tuin zou geen problemen mogen zijn. Een verhuurder zal lang niet altijd een huisdier toestaan. Met name honden en katten zijn vaak per huurreglement verboden,

Gevaarlijke honden

Niedersachsen
Er zijn geen rassen als gevaarlijk aangemerkt. Als de autoriteiten (lees: politie, gemeente, kreis) een agressief karakter vermoeden (ruim gedefinieerd), wordt de hond onderworpen aan een zgn “Wesentest”. Wordt een hond dan als gevaarlijk beoordeeld dan moet een vergunning aangevraagd worden en moet de eigenaar aan allerlei eisen voldoen, administratieve verplichtingen worden opgelegd en er gelden dan allerlei regelingen zoals muilkorf, eisen tav de tuinomheining etc. Handelingen in strijd met de wet kunnen beboet worden met maximaal € 10.000. Het zònder vergunning houden van een hond die als gevaarlijk is bestempeld, is een misdaad. Daarnaast geldt (ook voor gewone honden) dat honden geen gevaar voor de openbare veiligheid mag opleveren. U bent dus in de fout: als u de hond laat poepen bij een speeltuin, bij onaangelijnde ontmoetingen die verkeerd aflopen, loslopende honden die een gevaar kunnen oplopen voor de wildstand of kleinvee.

Conclusie: ook honden die niet op de lijst van gevaarlijke rassen voorkomen, kunnen samen met hun baasjes onder een streng regime worden geplaatst indien zij opvallen door agressief gedrag. Invoer van sommige rassen is verboden.

Nordrhein-Westfalen
Ongeveer dezelfde wetgeving, maar nu staan enkele rassen uitdrukkelijk als gevaarlijk te boek; tegenbewijs is mogelijk.

Heeft u een hond? Is dat anders dan in Nederland?

Reactie verzenden