Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Schoorsteenveger

Schoorsteenveger

Het zal u niet verbazen dat de schoorsteenveger schoorstenen veegt. In Duitsland wordt dat echter niet gedaan door een al dan niet vakbekwame klusjesman zonder hoogtevrees, maar is het een echt beroep dat niet zonder certificaat mag worden uitgeoefend.

Algemeen

In het recente verleden mocht alleen de schoorsteenveger die het alleenrecht had binnen een „Bezirk“ (dorp, wijk) schoorsteenactiviteiten uitvoeren.

Recentelijk is dit werk in twee delen opgeknipt:

  1. de toezichthoudende rol: goedkeuren installatie, controleren dat er geveegd wordt
  2. het periodieke vegen en meten van de schoorsteen.

Met deze wetswijziging (vanwege invoering van EU-recht in de lidstaat) is er in de rolverdeling tussen schoorsteenveger en huiseigenaar iets veranderd.

Werkwijze

De schoorsteenveger houdt een aantal werkzaamheden die alleen hìj mag uitvoeren:

  • Periodiek (2x per 7 jaar) beoordelen of de installatie (schoorsteen + aangesloten verwarming) voldoet aan de eisten.
  • Goedkeuren (nieuwe) installaties en op afroep (bijvoorbeeld na een melding)
  • Controleren of er geveegd wordt (adhv een logboek)
  • Maatregelen doorvoeren laten als daartoe aanleiding bestaat.

Het periodieke vegen en doormeten van de installatie mag nu door eenieder worden uitgevoerd, die hiertoe is gecertificeerd. Er is een openbaar register waarmee u als huiseigenaar kunt controleren of een bedrijf gecertificeerd is.

Uw rol hierin

In de eerste plaats moet u ervoor zorgen dat uw schoorsteen plus de verwarming (CV-ketel, houtkachel, open haard etc) goedgekeurd is door de Bezirkschornsteinfeger. Hiervoor zal de schoorsteenveger zich eens in de zoveel jaren bij u melden. Denk er echter aan als u bijvoorbeeld de CV-ketel vervangt of een nieuwe houtkachel installeert, dat u hem hierover inlicht. U krijgt van de keuring een zgn. Feuerstättenbescheid. Bewaar dit goed!

De kosten van deze werkzaamheden worden door de overheid vastgesteld in een tarievenboek. Onderhandelen heeft hier dus geen zin. In de tweede plaats moet u nu zelf ervoor zorgdragen dat de installatie regelmatig geveegd en doorgemeten wordt. U kunt hiervoor shoppen en onderhandelen bij andere aanbieders dan de Bezirksschornsteinfeger. Om problemen te vermijden moet u dan wel in het bovengenoemde register kijken of deze firma daartoe geautoriseerd is of dat u een kopietje krijgt van zijn Bescheinigung van de Handwerkskammer. Om duidelijk te maken wat van deze firma verwacht wordt, kunt u het beste het bovengenoemde  Feuerstättenbescheid afgeven. Verder moet u zelf aantekening bijhouden en de facturen bewaren, wanneer er geveegd en gemeten is.

Naar mijn inschatting zullen veel huisbezitters deze werkzaamheden weer in handen geven van hun vertrouwde Bezirkschornsteinfegermeister. Hij hoeft dat geen aantekening te houden van de verrichte werkzaamheden. Bij niet-naleving van de plichten als huisbezitter, wordt een voorwaarde opgelegd en/of een boete ter hoogte van maximaal € 5.000.

Advies

Bij de volgende omstandigheden is het raadzaam, en soms zelfs verplicht, om (gratis) advies cq een keuring in te winnen van de schoorsteenveger:

  1. Bij aankoop van een bestaand huis, met een ketel die ouder is dan 5 jaar, of bij andere twijfels
  2. Bij nieuwbouw van een huis (een schuin schoorsteenkanaal wordt bijvoorbeeld afgekeurd; voorkom dit soort ellende)
  3. Bij verbouwplannen, met name als de energiehuishouding anders wordt (muren wegbreken, ramen met tochtruitjes vervangen) of als de verbouwing te maken heeft met schoorsteen/openhaard/plaats van de ketel etc. In dat laatste geval is de keuring verplicht.
  4. Na vervanging van de ketel/kachel/schouw (ook verplicht)

U kunt in contact komen door gewoon één van de buren te vragen wie de Bezirksschornsteinfeger is of navraag te doen bij de Kreis- of Stadtverwaltung. Voor het periodieke vegen en meten van de installatie, kunt u zelf op zoek naar een firma (locale krant) of dit in opdracht geven aan de schoorsteenveger zelf. De laatste optie geeft natuurlijk het minste gedoe.

Oude ketel? Geen isolatie?

Oude CV-ketels moeten op termijn verplicht worden vervangen. De normen zijn redelijk ruim, maar vraag bij twijfel even wat de schoorsteenveger er van zegt. Warmwaterleidingen en verwarmingsbuizen in niet verwarmde ruimten moeten per 2006 geïsoleerd zijn. Ruimtes op de bovenste verdieping die toegankelijk zijn (zolder), moeten eveneens per 2006 geïsoleerd zijn.
Met dank aan: Bezirksschornsteinfegermeister W. Heinrich Hermesdorf, Bad Bentheim

Nederlandse ketel

Er zit verschil tussen cv-ketels in NL en D. Dat verschil zou er op basis van de Europese wetgeving niet moeten zijn, maar helaas worden de regeltjes in Nederland nogal eens “omgebogen”. Gevolg: veel cv ketels op de NL markt voldoen niet aan de Europese regels en dat vinden ze in D niet gepast. Terecht, overigens.

Merkwaardig is wel dat zelfs Duitse fabrikanten in Nederland lustig meedoen met dat ombuigen. Het gevolg is dat de markt voor cv ketels behoorlijk onoverzichtelijk is geworden. Want in principe mag een ketel met CE keurmerk zonder meer in Duitsland worden verkocht. Maar als deze toevallig uit Nederland komt, en dus eigenlijk niet aan de regels voldoet, wil een Duitse installateur het ding misschien wel aan je verkopen, maar absoluut niet installeren. Installeren doet hij alleen als er een “DVGW Qualitätszeichen” op staat. Zit dat er niet op, dan krijg je naderhand sowieso problemen met de Schornsteinfeger. De CE-certificering betreft namelijk alleen de veiligheidsaspecten, terwijl de DVGW-certificering meeromvattend is, o.a. ook de milieuaspecten, continuiteit in de beschikbaarheid van reserveonderdelen, bediening en rendement. Wat er mis is met de ketels in Nederland kunt u hier vinden.

Met dank aan Conrad (nav forumdiscussie)

Mijn CV-ketel werd afgekeurd omdat de CO2-uitstoot te hoog was. Een Nederlandse ketel is in Duitsland niet toegestaan omdat de keuringseisen in Duitsland hoger zijn.
Wij hebben meerdere installateurs laten komen voor een offerte, ook hebben we gevraagd of we hem ook zelf mochten inbouwen en ook dat was geen enkel probleem omdat de installateur de installatie dan afneemt en dan pas na goedkeuring de handtekening onder de papieren zet.

Tot onze grote verbazing was het verschil tussen de duurste en goedkoopste installateur € 3000, en toen kwamen we er ook nog achter dat we bij de 3 goedkoopste installateurs ook nog goedkoper uitwaren dan wanneer je een ketel koopt in Nederland, (zelfde type ketel).
Dus we zijn er nu wel acher dat, als je iets nieuws wilt hebben, laat dan meerdere offertes maken.

Patrick

We hebben een vakantiehuisje in Duitsland waar we een houtkachel met dubbelwandige rvs-schoorsteen, die direct door de muur naar buiten gaat, laten installeren. De betreffende schornsteinfegermeister was niet erg cooperatief bij de afname van de kachel/schoorsteen (die door een erkend bedrijf is gedaan) ; communicatie was moeilijk. Uiteindelijk, twee jaar geleden, hebben we echter ons “feuerstaettenbescheid” van hem gekregen.

Omdat we in de winter weinig in ons huisje zijn en de kachel nauwelijks gebruiken blijkt dat het vegen letterlijk weinig oplevert; er zit vrijwel geen roet in.
De schornsteinfegermeister doet alsof dit toch ieder jaar moet gebeuren. Uit uw bovenstaande verhaal begrijp ik echter dat inspectie c.q. vegen slechts 2 maal per 7 jaar zou moeten. Is dat zo?

vriendelijke groet
Peter van Emden

Ik ben eigenaar van een woning(die ik bewoon) in Duitsland en conform de wetgeving blijf ik ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor mijn woning. De informatie over de Duitse schoorsteenvegersregels is onduidelijk. Naar mijn mening bepaal ik als eigenaar of ik mijn schoorsteen laat vegen en mijn CV installatie laat onderhouden. Immers als ik dat niet zou doen, dan zal de verzekeringsmaatschappij bij brand niet uitkeren. Aangezien ik de volledige verantwoorlijkheid draag zoals ook de aansprakelijkheid, mag ik bepalen wat er gebeurt en niet de Duitse schoorsteenveger(waarmee ik overigens zeer slechte ervaringen heb opgedaan). Bovendien is de Duitse wetgeving (gelukkig) onderworpen aan de Europese regelgeving.
Ook is er vaak sprake(in de praktijk) van belangenverstrengeling, waarbij de schoorsteenveger(ook de bezirkschornsteinfeger) naast de controle ook de werkzaamheden uitvoert. Dus de slager keurt zijn eigen vlees.

 

Ben Jager

Ik heb een huis met 5 vakantieapt. in de Harz. De schoorsteenveger komt automatisch elk jaar. Ik lees net dat 2 x per 7 jaar verplicht is. Ik betaal dus ongeveer 5 x 60 Euro teveel! Verder een aardige vent, die in 10 minuten klaar is. Ga nu zelf mijn ketel vernieuwen, oude is 25 jaar oud op gas. Ik ga een nieuwe ketel en boiler (300 ltr.) installeren van Buderus. Na veel lezen moet ik een BuderusGB 192 25i 25 Kw installeren en een bijbehorende separaat staande boiler. Heb op basis van deze info 2 offertes aangevraagd bij lokale installateurs; het kwam erop neer dat ik rond de 10.000 Euro kwijt was en er een aantal dingen gedaan moesten worden die absoluut niet nodig waren.
De boiler is een Logalux Su 300/5W. Ik heb berekend dat als ik het zelf doe ik onder de 4000 Euro kwijt ben inclusief nieuwe thermostaat kranen, zowel ketel als kranen te bedienen via je telefoon/app. Dus Zelf doen loont en lijkt niet moeilijk. Het lastigste is nog de afvoer van de oude apparatuur, die is loeizwaar, maar daar hebben we hier een oud ijzerboer die hem graag meeneemt, zodat je dat probleem ook opgelost hebt, kunnen ze meteen helpen de nieuwe spullen op zijn plek te zetten.

Succes met jullie klussen.

Jack Groeneveld

Naschrift Verhuis.DE:
De schoorsteen moet wel degelijk elk jaar geveegd worden; dat hoeft niet meer de vaste Bezirkschornsteinfegermeister te zijn. Die periodieke keuring duidt op het beoordelen van de installatie zelf (zijn de aansluitingen nog in orde, is de ketel niet vervangen, past de schoorsteen wel bij de warmtebron etc).
Wat betreft het zelf vervangen van de ketel en boiler: die moet dus naderhand goedgekeurd worden door dezelfde Schornsteinfegermeister. Het verdient sterke aanbeveling om vóóraf met hem te overleggen of de te installeren ketel en boiler aan zijn vereisten voldoen. Met name welke keurmerken erop moeten zitten.

Wat zijn uw ervaringen met de schoorsteenveger?

Reactie verzenden