Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

VUT, pensioen

Rentenieren

Steeds meer gepensioneerden trekken de grens over. Hier in vogelvlucht een paar zaken om rekening mee te houden.

Inkomen

Vanaf 1 januari 2016 worden uitkeringen uit de sociale verzekeringen (AOW), uitkeringen uit lijfrentes en pensioenen van voormalige werkgevers belast in het land dat waaruit die inkomens stammen, tènzij de som van die inkomens niet meer bedraagt dan € 15.000/jaar.
Uitzondering hierop: overheidspensioenen, die worden altijd in Nederland belast (tenzij u Duitser bent).
In het oude belastingverdrag was dat wat anders geregeld. Wie hiervan nadelen ondervindt kan gebruikmaken van een overgangsregeling.

Voor diegenen die meer dan 15.000 ontvangen, verandert er dus weinig tot niets tov de situatie dat u in Nederland woont. Dus: dezelfde tarieven, aftrekposten, toeslagen etc.
Diegenen die minder dan 15.000 ontvangen krijgen worden in Duitsland belast. Gevolgen: lagere tarieven voor pensioenen, minder tot geen belasting over lijfrentes (hangt van de soort verzekering af).

Inkomen uit vermogen (rente, dividend, koerswinsten etc) en uit onroerend goed (huur) blijven in Duitsland belast.

U heeft in principe altijd met zowel de Belastingdienst àls met het Finanzamt te maken wat betreft de aangifte zelf. Maar u betaalt geen dubbele belastingen; u krijgt korting naar gelang u al in het andere land belast wordt voor het betreffende inkomen.

Opmerkelijk vind ik het hoe weinig dat er belastingadviseurs zijn, die op de hoogte zijn van de Duitse inkomstenbelastingen. Dit is nu toch belangrijk, want Duitsland verlangt nu ook inkomstenbelasting van de Nederlander die een Duits pensioen ontvangt.
M.K.Hoofs 08/04/16

Sociale verzekeringen

Als u uitsluitend van uw VUT/pensioen etc geniet, dus geen actieve werkkring in Nederland meer heeft, valt u niet meer onder de definitie van grensarbeider. In principe valt u dan onder de Duitse sociale verzekeringen. U bouwt geen AOW meer op. Dat scheelt u 2% per jaar aan opbouw. Binnen een jaar na emigratie kunt u zich desgewenst vrijwillig daarvoor verzekeren bij de SVB; of u dat ook moet doen, is van uw persoonlijke omstandigheden afhankelijk.

Over de AOW wordt geen premie ANW ingehouden; indien u overlijdt krijgt uw partner die nog geen 65 is, dus geen ANW uitkering. Als de overledene geen dienstbetrekking had in Duitsland (of anderszins daarvoor verzekerd was), krijgt de achtergeblevene evenmin een Hinterbliebenerente. Ook hiervoor kunt u zich bij de SVB of particulier bijverzekeren.

U komt niet in aanmerking voor de sociale zekerheid die door Nederlandse gemeenten wordt verzorgd (WMO en (bijzondere) bijstand).
Voorzover u (ook) belasting betaalt in Duitsland, zijn er wel aftrekposten voor dit soort uitgaven.

 

Vermogend

Er doen zich allerlei risico’s en kansen voor in de fiscale sfeer. Leest u vooral het deel over Belastingen nog eens door, ook het deel dat gaat over belasting op inkomen uit vermogen.
Gevolgen voor successierechten en erfrecht vindt u hier.

 

Niet de jongste meer

De zorgverlening is een verademing ten opzichte van de bijna derde wereldse taferelen die we in Nederland gewend zijn. Geen of nauwelijks wachtlijsten, uiterst zorgvuldig onderzoek en behandeling, modern geoutilleerd etc. Heeft u het in Nederland ooit meegemaakt dat u na een standaard poliklinisch ingreepje het privé-nummer van de specialist meekreeg? Hier kijkt niemand ervan op. Als de arts zich niet helemaal zeker voelt van de uitkomst van zijn ingreep dan belt hij ’s avonds de patiënt nog even op. Een andere planeet?

Mijn man heeft in een Duits ziekenhuis gelegen in December en echt perfect. Het is niet 100% meegevallen, maar 1000% en alle bedden die niet gebruik werden, waren in plastic verpakt. Echt, daar kunnen ze in Nederland nog een puntje aan zuigen. Dat was in Meppen. Alle uitslagen waren er dezelfde dag nog en door de arts zelf besproken. Nee, vol lof hierover.

Erna de Roo
Meer ervaringen met het zorgsysteem.

Ik ben het eens met bovenstaand artikel over de Duitse ziekenhuizen. Heb vorig jaar een niersteenaanval gehad, ben toen met een taxi naar dichtsbijzijnde ziekenhuis gegaan. Meteen geholpen, geen wachttijd; alles perfect. En dat in een stad als Berlijn.
Ook op het gebied van bv.kankerbestrijding zijn ze hier zeer ver. In een geval van zoiets, zou ik nooit in Nederland maar zeker in Duitsland voor behandeling gaan. In Nederland ben je een nummer, in Duitsland een mens.

Sjoerd Deelstra
Meer ervaringen met het zorgsysteem.

Een prima artikel. Toch is het deel over de Duitse gezondheidszorg wat te nuanceren. Ik wil in dit verband slechts één aspect noemen. De hygiënische omstandigheden in de Duitse ziekenhuizen leiden ertoe, dat ongeveer 25.000 patienten per jaar onnodig overlijden als gevolg van bacteriële besmetting.
Dit risico verbetert aanzienlijk als er een hygiënespecialist is aangesteld of als er een samenwerkingsverband met Nederlandse ziekenhuizen bestaat. Het verdient dus aanbeveling hier bij een behandeling of opname aandacht aan te besteden.

Henk Mantel
Meer ervaringen met het zorgsysteem.

Zorgverzekering

Als gepensioneerde meldt u zich aan bij het Zorginstituut Nederland, die geeft een formulier af, waaruit blijkt dat u verzekerd zou zijn voor de basisverzekering. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij een Duitse Krankenkasse en ook de zorg van dit stelsel genieten.

U heeft vast nog wel aanvullend opmerkingen voor dit artikel.

Schrijf onderstaand uw tips en ervaringen

2 Reacties

 1. Rolf

  Ik vind het vreemd dat op deze pagina geschreven wordt: “Inkomen uit vermogen (rente, dividend, koerswinsten etc) en uit onroerend goed (huur) blijven in Duitsland belast.”, terwijl op veel andere pagina’s staat dat inkomsten uit onroerend goed worden belast in het land waar het onroerend goed staat…Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?

  • bert-schipper

   Dat had inderdaad moeten luiden: … en uit onroerend goed in Duitsland blijven in Duitsland belast.
   NB: in Duitsland wordt niet alleen de huur minus kosten belast, maar ook de verkoopwinst van onroerend goed dat geen eigenwoning is. Een detailbespreking laat ik even achterwege.

Reactie verzenden