Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Formaliteiten emigratie

Emigratie

Als u in Duitsland gaat wonen, betekent dat ook dat u zich hier vestigt. U moet hiervoor aan een aantal formaliteiten voldoen. Vereisten voor vestiging: EU-nationaliteit, zelf in levensonderhoud en ziektekosten kunnen voorzien.

Gemeente

Eerst moet u zich in Nederland bij uw oude gemeente afmelden. Hierbij moet u zich legitimeren en moet u ook pas/identiteitskaart van uw partner/kinderen meenemen. Als u dit niet vanzelf krijgt, vraag dan om een bewijs van uitschrijving. Als u uw nieuwe adres achter laat krijgt u eventuele aanslagen en oproepen voor verkiezingen toegestuurd. Ook wordt de ambassade ingelicht over uw bestaan. U kunt zich niet meer dan 5 dagen van te voren uitschrijven (ga dus niet te vroeg naar het gemeentehuis).

Huwelijkspartner geen EU-burger?
Hij/zij krijgt een verblijfsvergunning op basis van verblijf bij de huwelijkspartner. Deze hoeft evenmin apart te worden aangevraagd, maar heeft wel een andere status dan het recht op verblijf van EU-burgers.

Aan- en afmelden
NB: bij een verhuizing binnen Nederland hoeft u zich niet af te melden omdat de nieuwe gemeente dat voor u doet; nu dus wel. U moet zich, net als in Nederland, bij de nieuwe gemeente aanmelden; u doet dat bij het Einwohnermeldeamt. Hiervoor is nodig: een bewijs van uitschrijving uit uw oude gemeente en een paspoort/identiteitsbewijs;  kosten: gratis.
Een uittreksel van het geboorteregister hadden wij niet nodig. 
Als u het niet vanzelf krijgt, vraag dan om een Anmeldebestätigung. Die heeft u nodig voor van alles en nog wat. Voor EU-burgers is de aanmelding bij de gemeente tevens de aanmelding voor het recht op verblijf. Neem de betreffende documenten alvalst mee. Zie hieronder.

U moet hier gelegaliseerd wonen, om in aanmerking te komen voor eventuele subsidies, het Kindergeld, voor het op naam zetten van een auto en om eventuele belasingaangifte te doen. Verder zal er naar gevraagd worden als u een beroep zou moeten doen op volksverzekeringen, voorzover dat voor u van toepassing is (bv. moet aankloppen bij het Sozial Amt).

Verblijfsvergunning

Als EU-burger hoeft u niet meer apart een verblijfsvergunning aan te vragen, als u in één van volgende categoriën onder te brengen bent:

  • werknemer, werkzoekende, in opleiding/studerend
  • zelfstandige die zijn beroep elders (in Nederland) uitoefent
  • zelfstandige die een groter bedrijf in Duitsland begint
  • zonder bedrijf of beroep (arbeidsongeschikten en gepensioneerden) met inkomen en ziektenkostenverzekering
  • huwelijkspartner, kinderen jonger dan 21 en ouders (inwonend)
  • in een aantal bijzondere situaties, hier verder niet behandeld

U bent dan zgn “Freizügigkeitsberechtigter”. De aanmelding bij de gemeente is dan voldoende. U krijgt na enige tijd een bewijsje toegestuurd dat u “Aufenthaltsrecht” hebt.

Neemt u bij uw aanmelding bij de gemeente daarom een bewijs mee dat u onder een bovenvermelde categorie valt (werknemers: loonstrook, gepensioneerden/studenten: bewijs van inkomen + polis ziektenkostenverzekering). Niet alle gemeenten vragen om deze documenten; een telefoontje vooraf (zoek in telefoonboek onder “gemeindeverwaltung” , “stadtverwaltung”, “gemeinde” of “samtgemeinde”) voorkomt dat u voor niets gaat. Een samenwonende partner zonder zelfstandig inkomen heeft in theorie dus geen recht op verblijf. In de praktijk zijn wij daarmee echter nog nooit op problemen gestuit. In uitzonderingsgevallen kan het verblijfsrecht geweigerd of ingetrokken worden als u een gevaar vormt voor de openbare orde of volksgezondheid.

Ondernemer: Als u in Duitsland als zelfstandig gevestigd ondernemer uw beroep of bedrijf wilt uitoefenen, heeft u tevens een Gewerbeanmeldung nodig. Bij het Einwohnermeldeamt kunt u dit verder navragen.

Vestigingsvergunning: Er zijn verder geen wettelijke belemmeringen zoals woon- of vestigingsvergunning. (In sommige gemeenten in Nederland was het bijvoorbeeld heel lang in zwang om geen woonvergunning af te geven of inschrijving te weigeren als u een koophuis onder een bepaalde prijs had gekocht.) In zeer zeldzame gevallen maakt een overheid, meestal een gemeente, gebruik van haar voorkoopsrecht. De notaris controleert vooraf of dit het geval is en of die overheid daarvan gebruik wenst te maken.

Familierecht

Erfrecht

Direct vanaf datum emigratie valt u onder de Duitse regels van het erfrecht; tenzij dat in het testament anders is opgenomen. Meer hierover leest u hier.

Huwelijksvermogen

Als u 10 jaar in Duitsland gewoond heeft, worden de Duitse regels van het huwelijksgoederenrecht van toepassing; tenzij u dat uitdrukkelijk anders geregeld heeft. U leest hier meer daarover.

Voor de volgende 2e-kamer of EP-verkiezingen, kunt u hier lezen hoe u zich doet inschrijven als stemgerechtigde.

Verhuizing

De verhuizing zelf is niet anders dan een verhuizing binnen Nederland: opzeggen nutsbedrijven, adreswijzigingen, post-verhuis-service etc. U hoeft niets in te klaren of iets dergelijks (tenzij het om een bedrijfsverhuizing gaat).

Tip: Vraag ook prijsopgave bij een Duits verhuisbedrijf (kijk onder Umzug in het telefoonboek). Wij waren zo’n 40% goedkoper uit.

Nationaliteit

U kunt gewoon Nederlander blijven. Als u daar prijs op stelt kunt u terzijnertijd de Duitse nationaliteit aanvragen. In het grensgebied wonen echter talrijke “Duitsers” die de Nederlandse nationaliteit al generaties hebben behouden; één van de motieven hiervoor was dat men dan geen dienstplicht hoefde te vervullen.

Paspoort of ID-kaart verlengen

Kijk vooraf even in uw pas of op uw ID-kaart. In het bijzonder als u verder van de grens af gaat wonen en/of uw identiteitsbewijs niet lang meer geldig is, heeft het zin om deze nog in uw oude gemeente te vernieuwen.

Als u eenmaal in Duitsland woont kunt u uw paspoort alleen nog verlengen bij de ambassade in Berlijn. op Schiphol en bij een aantal grensgemeentes: Enschede, Maastricht, Montferland,  Echt-Susteren, Bergen op Zoom, Bergeijk, Den Haag, Breda en Oldambt. Meer informatie vindt u op de site van het Nederlands Consulaat.
Gelukkig zijn paspoorten en identiteitskaarten van personen boven de 18 nu 10 jaar geldig (voorheen: 5 jaar).

Houd rekening met doorlooptijd!

Om de rompslomp te vermijden van a) het verkrijgen van pasfoto’s volgens het Nederlandse model en b) de reis en wachttijd naar een Consulaat, kunt u een pas met nog een korte looptijd beter vóór uw emigratie nieuw aanvragen bij uw huidige gemeente.

Als u in Duitsland woont, kunt u reisdocumenten verkrijgen bij de Gemeente Enschede.
Klik hier voor meer informatie.

Heeft u andere ervaringen?

Schrijf erover.

Reactie verzenden