Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Stemmen

Stemmen voor de Nederlandse verkiezingen

Uw oproep om te gaan stemmen valt niet meer automatisch in de brievenbus. Daarvoor moet u nu een simpele procedure volgen om aangemerkt te worden als kiestgerechtigde. Hier leest u meer.

Algemeen 

Om te kunnen stemmen vanuit het buitenland, kunt u zich laten opnemen in het kiezersbestand van de gemeente Den Haag. Dit is een bestand van personen aan wie voor elke Tweede Kamerverkiezingen of Europese Parlementsverkiezingen automatisch een registratieformulier wordt toegezonden.

Registratie kiezersbestand

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u bent op dag van de betreffende verkiezingen 18 jaar of ouder
  • u bent niet uitgesloten van kiesrecht

kunt u een verzoek indienen bij de gemeente Den Haag tot opname in het bestand van de Tweede Kamerverkiezingen en/of Europese Parlementsverkiezingen. Stuur dan uw naam, voorletters, geboortedatum, woonadres en -indien van toepassing- correspondentieadres naar:

Projectbureau Verkiezingen
Dienst Burgerzaken
Gemeente Den Haag
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Stemmen 

Als u in het kiezersbestand bent opgenomen stuurt de gemeente Den Haag u een halfjaar voor de betreffende verkiezingen (Tweede Kamer of Europees Parlement) een kiesregistratieformulier toe, aan de hand waarvan u zich als kiesgerechtigde voor de betreffende verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement kunt laten registreren. Na indiening van het formulier beslissen Burgemeester en Wethouders van Den Haag of uw verzoek wordt ingewilligd of geweigerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt u ongeveer drie weken vantevoren de stembescheiden, die u tijdig voor de stemming moet terugsturen.

Let op: Als u geen gebruik maakt van het toegezonden kiesregistratieformulier wordt u voor de volgende verkiezing geschrapt uit het kiezersbestand. Uiteraard kunt u zich opnieuw laten registreren.

Meer informatie 

Meer informatie over kiesrecht voor Nederlanders die in het buitenland wonen vindt u op de website van de gemeente Den Haag. Ga naar Burgerzaken > Verkiezingen > Kiesrecht voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Lees ook de toelichting voor de kiezer op de website van de gemeente Den Haag. U kunt het projectbureau Verkiezingen ook per email bereiken: Verkiezingen@dbz.denhaag.nl

U kunt hier nog het één en ander op nalezen.

Reactie verzenden