Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Bausparen

Bausparen

In Duitsland is het gebruikelijk om een Bausparvertrag als bouwsteen in de woningfinanciering te betrekken. De nadelen van Bausparen worden gecompenseerd door de vaste lage rente.

Fasegewijs

Het Bausparen kan in vier fasen worden onderverdeeld: afsluiten van de overeenkomst, sparen, de Zuteilung, lenen en aflossen.

Overeenkomst

Bij afsluiting van het contract kiest met een hoofdsom, de zogenaamde Bausparsumme. Dit is het bedrag dat de Bausparkasse later betaalbaar stelt zodat het ingezet kan worden als financieringsbouwsteen.

Sparen

Er moet minimaal een bedrag gespaard worden (de Mindestsparsumme), om aan de hoofdsom te komen; meestal zo’n 40% tot 50% van de Bausparsumme. Deze Mindestsparsumme wordt in maandelijkse termijnen bij elkaar gespaard. De hoogte van de maandelijkse termijnen is veelal zelf te bepalen. De rentevergoeding is in de spaarfase laag in vergelijking met andere beleggings- en spaarmogelijkheden; meestal zo tussen de 2% en 4%. Dit nadeel neemt de Bausparer voor lief omdat hij daarna een langdurige lage rente krijgt aangeboden op zijn hypotheeksom; reken maar op 4,5% tot 6,5%.
NB: de percentages zijn vanaf 2010 zeer veel lager geworden. Momenteel (2017) is dat ongeveer 0,3% voor de creditrente en 2% voor de debetrente.

Zuteilung

Als de Mindestsparsumme bij elkaar gespaard is, dan wordt de Bausparer op een wachtlijst gezet. Het kan meer dan een jaar duren voordat het leenbedrag ter beschikking gesteld wordt – één van de nadelen: de preciese datum wanneer men over zijn leenbedrag beschikken kan, is niet vooraf bekend. De wachttijd is onder andere afhankelijk van het aantal nieuwe contracten dat de Bausparkasse afsluit. Is de instroom groot, dan is er meer te verdelen. Bausparen lijkt dus iets op een solidariteitssysteem; met de inleg van de nieuwe deelnemers worden de leningen aan de oudgedienden gefinancierd. De wachttijd wordt mede bepaald door een gecompliceerde toedelingsformule, dat bij alle Kassen weer anders is.  Wel proberen de Bausparkassen voortdurend om de systemen te verbeteren waardoor de wachttijden korter en berekenbaarder worden.

Tijdens de wachttijd, maar ook tijdens de spaarfase, kan de uit te keren Bausparsumme, worden voorgefinancierd.

Lenen en aflossen

Na de wachttijd is het Bausparvertrag „zuteilungsreif“. De Kasse stelt de Bausparsumme voor uitbetaling ter beschikking: het gespaarde deel plus het te lenen bedrag. De hoogte van de lening is dus de Bausparsumme minus het gepaarde deel. Voorbeeld: Bausparsumme € 20.000, de Mindestsparsumme 40%. Dat betekent dat de Bausparer € 8000 sparen moet en dan een lening krijgt van € 12.000. Rente en aflossing zijn bij een Bausparlening hoger dan bij een normale bancaire lening. Reken op maandelijks € 6 Euro per € 1000 aan leenbedrag.

Bron: Geldidee.de en deze studie uit 2013.

Het is misschien goed te vermelden dat wanneer men het huis verkoopt, dat de Bauspar dan nog separaat blijft doorlopen als deze de eindtermijn nog niet gehaald heeft. Opzeggen kan wel. In mijn geval van de Deutsche Bank zit er een opzegtermijn op van zes maanden voordat het uitbetaald wordt. Wil je direct over je eigen gespaarde geld beschikken, dan betaal je daarover óók een Vorfälligkeitsentschädigung (boeterente) voor elke maand dat je het geld eerder uitbetaald krijgt.

Op mijn vraag aan de DB of ik het bedrag door een Einzahlung kan volstorten tot het doelspaarbedrag om dan over het gehele saldo ineens te kunnen beschikken, komt een vaag antwoord. De uitkomst lijkt dat je dan evengoed nog 2-4 maanden zult moeten wachten, wat overigens nog niet eens gegarandeerd kan worden.

Ik krijg zelfs het gevoel/idee dat als mijn hypotheek terug is betaald nu het huis verkocht is, de Bauspar in beginsel nog steeds verpand zal zijn aan de DB.

Best wel lastig voor degenen die dan verder niet over eigen geld beschikken als je een huis wilt kopen; je zult dan moeten wachten of het kost je een paar centen.

bijdrage van: Glenn

Heeft u een Bausparvertrag creatief gebruikt?

Reactie verzenden