Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Maximale hypotheek

Maximale hypotheek in Duitsland

Er zijn in Duitsland geen eenduidige normen zoals in Nederland om een maximale hypotheek te bereken.

Uiteraard zijn er binnen de diverse banken allerlei rekenregels waaraan een kredietaanvraag moet voldoen, maar elke bank heeft zijn eigen regels. Die regels zijn aan veranderingen onderhevig en in individuele gevallen wordt er net zo gemakkelijk van afgeweken (ten voordele of ten nadele van de kredietaanvrager).

Ook variabele factoren maken een voorspelling van een maximaal kredietbedrag onzeker:
– de rentestand verandert (bij dezelfde of net een andere bank),
– het eigen vermogen (het oude huis brengt toch meer of minder op)
– en het te financieren pand (de oorspronkelijke aanvraag betrof een ander soort pand dan dat aangeschaft gaat worden).
– veranderende weging door de bank van de risicofactoren van de kredietnemer (studieschuld, lease-auto, winst bij zelfstandigen).

Kortom: de berekening van de maximale hypotheek is mogelijk, maar het is een moment-opname en is sterk afhankelijk van de individuele situatie (zowel bij de klant als bij de bank) als van de toevallige omstandigheden en zelfs van de aankoopstrategie.
Wij geven daarom alleen nog indicaties af als we de omstandigheden en de wensen van de klant goed kennen en weten hoe we dit in kunnen passen in de aankoopprocedure; kortom bij deelnemers van de aankoopbegeleiding.

Factoren die het verkrijgen van een hypotheek vergemakkelijken
– dienstverband of anderzins stabiel inkomen
– gedurende langere tijd bij dezelfde baas
– geen andere schulden
– niet ouder dan 45
– geen variabel inkomen zoals toeslagen
– eigen vermogen (vanaf 10%)
– financiering tot 70% van de aankoopsom
– reguliere woning

Factoren die een bank liever niet ziet bij een kredietnemer
– het spiegelbeeld van wat er hierboven staat, en met name:
– ondernemers met wisselende winsten en/of een kort track-record
– horeca-panden (vergeet het maar)
– panden waarin niet permanent gewoond wordt/mag worden
– toekomstig inkomen (deel van het aan te schaffen pand zal verhuurd worden)
– onzekerheid (opbrengst huidige woning, doorgaan arbeidscontract, ongebruikelijke gezinsvormen)
– 65+

Uiteraard is dit niet zwart/wit. Factoren in het bovenste rijtje kunnen die in het onderste rijtje ruimschoots compenseren en andersom.

Heeft u vooraf uw max laten bereken?

of pas nadat het aan te schaffen huis bekend was?

Reactie verzenden