Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

NL loon de winst

Valkuil: loontje uit Nederland, bedrijf in Duitsland

Als u een bescheiden loon uit Nederland geniet en daarnaast ondernemer in Duitsland, kunt u voor vervelende verrassing komen te staan.

Valkuil: bescheiden looninkomen uit Nederland en winst uit zelfstandige onderneming in Duitsland

Wanneer men in Duitsland een onderneming heeft, betaalt men hierover de normale Einkommensteuer in Duitsland. Eventuele andere buitenlandse (Nederlandse) inkomsten worden alleen meegenomen om het progressievoorbehoud mee te berekenen. Premies volksverzekeringen kent men in Duitsland in principe niet voor zelfstandigen. Dwz. je moet je zelf voor alles verzekeren ( ziekte, wao, pensioen e.d.) Het percentage einkommensteuer is bv. 22%.

Nu een praktijkgeval met behoorlijke schokeffecten!!

Stel u heeft bescheiden tot modaal inkomen uit arbeid in Nederland en daarnaast werkt u als zelfstandig ondernemer in Duitsland. Voor de inkomstenbelasting is er niets aan de hand: Einkommensteuer in Duitsland over de winst en in Nederland is loonheffing ingehouden op de looninkomsten.

Bent u gekwalificeerd buitenlands belastingplichtige, dan moet u  het hele wereldinkomen opgeven, dus ook de winst uit  onderneming in Duitsland. Voor de Duitse winst wordt aftrek  “elders belast” verleend. Niets aan de hand dus!

Maar nu het addertje ( zeg maar rustig adder!!) onder het gras.

Voor de premies volksverzekeringen is een heel ander verhaal van toepassing.
Normaal worden de volksverzekeringen geheven in het woonland dus Duitsland. Indien er echter sprake is van looninkomsten dan gaat volgens de EU-verondering het werkland voor. Nu moet voor de premieheffing het gehele wereldinkomen opgegeven worden om de premieheffing te bepalen. Hierbij bestaat dus geen keuze tussen binnenlandse of buitenlandse belastingplicht.

Aangezien in Nederland de eerste twee belastingschijven bijna uitsluitend bestaan uit premieheffing praat je al gauw over aanzienlijke bedragen. Het lijkt immers alsof tot ongeveer € 29000 belastbaar inkomen, het belastingtarief 35% is, maar in werkelijkheid bestaat dat voor 31% uit premies volksverzekering en voor slechts 4% uit belasting. (globale tarieven 2002)
Voorbeeld: winst in Duitsland € 15.000.
Loondienst Nederland € 14.000.
Einkommensteuer 22% over alleen de Duitse winst: € 3.300. In Nederland moet nu premies volksverzekeringen worden betaald over het wereldinkomen.
Op de looninkomsten zijn deze ingehouden, echter op de Duitse winst natuurlijk niet. De premies bedragen in de eerste schijf 31,2%. Per saldo komt dat neer op 31,2% van € 15.000 = € 4680. Over de Duitse winst wordt dus in totaal 53,2% belasting betaald.

Dus met een belastbaar inkomen van € 29.000 betaalt u over de Duitse winst een tarief dat ongeveer gelijk is aan het hoogste belastingtarief in Nederland. Het is alleen mogelijk onder deze regeling uit te komen als de looninkomsten in Nederland van zeer ondergeschikt belang zijn.

Bijdrage van Gerard van der Rijst
www.framar.de

Reactie verzenden