Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Energiebesparing Nieuwbouw

Gebruik van alternatieve energie in Duitsland

Het gebruik van alternatieve energie is geen praatje voor de vaak meer. De wet schrijft voor dat dit moet!

Algemeen

Sinds het “Erneuerbare Energien und Wärmegesetz” ingevoerd is, is het plicht om een huis (gedeeltelijk) te voorzien van alternatieve energiebronnen. Eén ander is de Duitse omzetting van Europese wetgeving.

Kort overzicht

Al sinds enige tijd is het kunnen tonen van een energiepas bij verkoop en verhuur verplicht. De mate waarin wordt in de loop van de tijd aangescherpt. Vanaf 2009 is het “Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich” van kracht. Hierin worden enerzijds verplichtingen opgelegd voor nieuw te bouwen huizen en anderzijds subsidies in het vooruitzicht gesteld.

Verplichting bij nieuwbouw

In totaal moet 15% van het energieverbruik door alternatieve energiebronnen zijn gedekt. Dat kan enerzijds geschieden door bv zonnecollectoren, warmtepompen of biogas. In een concreet voorbeeld betekent dit dat een nieuw te bouwen huis met een woonoppervlak van 150 m², tenminste 6 m² aan (thermische) zonnecollectoren moet hebben; maar allerlei combinaties met andere maatregelen zijn mogelijk.

Bij gebruik van andere alternatieve energiebronnen zijn voorgeschreven:

Bij andere zonne-energie 15%
Aardwarmte 50 %
Omgevingswarmte 50 %
Vaste bio-massa (pellet-korrels etc) 50 %
Gas uit bio 30 %
Bio vloeistof 50 %

Combinaties zijn ook toegestaan.
De installaties moeten aan allerlei technische eisen voldoen.

Verplichtingen bij verbouw

Bij grotere aanbouw en ingrijpende verbouwingen kunnen dezelfde maatstaven gelden. Dit is met name dan het geval als het gebouw een andere bestemming krijgt (u bouwt een stal om tot woonhuis) of als het een kernsanering betreft (zeer ingrijpende sanering) of als de aanbouw meer als 50 m² bedraagt.

Lastig voor de consument?

Dat valt wel mee. Uw architect en/of installateur moet documenteren dat het ontwerp aan de vereisten voldoet, anders wordt de bouwvergunning niet goedgekeurd. U moet de documentatie hiervan vijf jaar lang bewaren. Men kan binnen vijf jaar (bij bio-gas of -vloeistof: vijftien jaar) controleren of de installaties ook daadwerkelijk in gebruik zijn.

Subsidie voor bestaande bouw

Voor bestaande gebouwen bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Daarvoor zijn allerhande soorten subsidies beschikbaar, ondermeer een subsidie voor professionele advisering. Het vergt een aardige studie om uit te zoeken bij welke maatregelen welke subsidie van toepassing kan zijn. Uw architect zou u hierover kunnen adviseren.

Nog andere voordelen ervaren?

Laat het ons weten.

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (wordt niet gepubliceerd )

Uw bijdrage aan dit onderwerp (stuurt u een foto mee ter illustratie?)