Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Valkuil architect

Valkuilen architect

Schetsontwerp

Af en toe worden wij geconfronteerd met schetsontwerpen waarvoor aanzienlijke sommen gelds voor in rekening worden gebracht. Als het gaat om een tekening met de plattegronden, de gevels en de ruwe maatvoeringen, is een bedrag tussen € 1000 en € 2000 een redelijke vergoeding. Beding dus van te voren een dergelijk bedrag en de vrijgave en het recht op gebruik van deze tekeningen.

Architecten zonder bouwintentie

Een misrekening van een architect is een vervelende zaak voor de opdrachtgever. Een valkuil waar wij op stuitten zijn architecten die van misrekeningen een gewoonte maken. De klant geeft bijvoorbeeld een opdracht voor het ontwerp van een huis met een begroting van € 200.000. De architect neemt klakkeloos alle wensen van de klant over, maakt een tekening, en vraagt zelfs een bouwvergunning aan. Daarna volgt een factuur volgens de HOAI-tabel en de klant wordt voorzien van een ontwerp waarmee een Generalunternehmer gezocht kan gaan worden om het huis tegen het begrote bedrag “schlüsselfertig” te realiseren. Al snel blijkt dat het ontwerp nooit binnen de begroting gerealiseerd kan worden.

Helaas..…het geld voor het ontwerp is uitgegeven, en de klant is een illusie armer.

Voorkomen? Vraag garanties (keihard krijgt u ze niet) voor de feitelijke bouwsom; maar vooral: win referenties in. Ga met vorige opdrachtgevers praten; laat u gerealiseerde projecten tonen en stel vragen over dit aspect.

Architecten met teveel bouwintentie

Een andere vorm van gebruik van de beroepsnaam “architect”  wordt toegepast door al dan niet formele samenwerkingsverbanden tussen de feitelijke ontwerper en de uitvoerders. Soms noemt men zich “Bauplanungsburo” of iets dergelijks. Dit kàn een doeltreffende manier zijn om een huis te bouwen; iedereen is op elkaar ingespeeld, hetzelfde kunstje is al vaker vertoont. U moet zich echter wèl realiseren, dat deze vorm van bouwen meer lijkt op die van een aannemer dan op die van de vrije architect. De belangentegenstelling die er behoort te zijn tussen ontwerper en uitvoerder is zo buitenspel gezet.

Een risico van deze aanpak is dat de opdrachtgever zich het ontwerp emotioneel “eigen” maakt en dit ontwerp gerealiseerd wenst te zien. Als u niets van te voren hebt afgesproken over de rechten op en kosten van deze planningsfase (tekening), dreigt u in een afhankelijke positie terecht te komen. Spreek dus weer van tevoren af wat u betalen moet en dat u alle documentatie overhandigd krijgt om daarmee concurrerende aanbiedingen binnen te halen.

Te optimistische architecten

Ondanks zijn goede intenties, kan een architect te optimistisch zijn; misschien omdat hij te weinig oog heeft voor de kostenzijde van het bouwen van een huis, misschien om andere redenen. U kunt hierdoor een geweldige financiële kater oplopen. Voorkom dit door een architect nooit direct het hele bouwtraject in opdracht te geven. Geef eerst bijvoorbeeld opdracht tot of tot en met de bouwvergunning. Ga daarna met de specificaties naar een “schlüsselfertig” bouwbedrijf of schakel Verhuis.DE in om een offerte te laten maken. Beoordeel dan of de uitkomst van de offerte in de richting van de kostenschatting van de architect komt, en beslis dan pas hoe u verder gaat.

Offerte voor te bouwen huis

Reactie verzenden