Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Huis huren

Huis huren

Denk niet te snel: “huren is niks voor mij, ik wil immers van de lage onroerend goed prijzen profiteren”. Zie daarvoor Aanpak: hoe pakt u de overstap aan.

Toewijzing huurhuis

Huren en verhuren staat eenieder vrij, er is ons niets bekend van centrale registers, toewijzingscommissies of iets dergelijks. Een uitzondering is de sociale woningbouw. Huiseigenaren kunnen namelijk subsidie krijgen voor huurhuizen ten behoeve van economisch minder bedeelden. Als ze die subsidie bij de bouw of de koop ontvangen hebben, staat daar een verplichting tegenover. Ook woningbouwverenigingen zijn natuurlijk vrij om hun eigen beleid te voeren. Maar geen nood, de particuliere markt is veel groter dan in Nederland.

Bijkomende kosten

Laat de verhuurder in het contract vastleggen welke kosten wel en niet inbegrepen zijn. Soms is het alleen de kale huur (Kaltmiete), soms ook inclusief servicekosten en (een deel van de) energiekosten en gemeentelijke lasten; de zgn Nebenkosten. Soms zijn de Nebenkosten een voorschot op de later af te rekenen werkelijke kosten. Tegenwoordig moet elke woning voorzien zijn van eigen gas- en elektrameters tenzij de energiekosten worden omgeslagen naar vierkante meters woonruimte. De waarborgsom (Kaution) bedraagt maximaal drie maanden huur en moet verplicht door de verhuurder rentedragend bij een bank worden ondergebracht.

Overname (on)roerende goederen

Een eigenaardige gewoonte is dat de inbouwkeuken niet tot het huis behoort. Tenzij anders overeengekomen wordt u verondersteld zelf voor een keuken te zorgen. Er is een uitgebreide tweedehands markt en in kranten wordt vaak gevraagd om een Nachmieter. Dat wil zeggen dat een keuken en andere spullen door de huidige huurder ter overname worden aangeboden samen met de woning. Betaal niet teveel, want het is de vraag of u op uw beurt ook weer een Nachmieter vinden zult. Informeer ook welke aanmeldingen bij de nutsbedrijven u zelf moet doen (en later weer afmelden). Informeer verder naar rechten en verplichtingen: sneeuwvrij houden van de stoep, bijvullen verwarmingsinstallatie, onderhoud binnenwerk, meewerken aan onderhoud door derden etc.

Huurbescherming, huuropzegging

De huurbescherming is ongeveer net zo als in Nederland. Alleen bij ernstig misbruik, of bij zeer zwaarwegende economische belangen of als de eigenaar kan aantonen dat hij de woning zelf nodig heeft, kan de huur opgezegd worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de verhuurder goed zal uitkijken wie hij in huis neemt. Misschien overbodig om te zeggen: zorgt u dus dat u een degelijke en solvabele indruk maakt.

Als een verhuurde woning verkocht wordt mag de nieuwe eigenaar de huur opzeggen, maar dan is de opzegtermijn minimaal drie maanden, maximaal negen, dat hangt ervan af hoelang de huurder er al woont. De huurder hoeft maximaal een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen; dat is dwingend recht, dus als er contractueel een langere periode staat, is dat ongeldig. De redenen voor de opzegging moeten schriftelijk worden opgegeven.

Als er een tijdelijke huur wordt afgesproken, bijvoorbeeld voor een jaar, dan moet de huurder zich daaraan ook houden. Tot voor kort kon de huurder de termijn eenzijdig verlengen. Indien de opzeggingstermijn verstreken is en de huurder heeft de woning nog niet verlaten, dan mag de verhuurder nog niet zomaar tot ruiming overgaan, maar moet de zaak voorgelegd worden aan de rechtbank. De huurder moet aan het eind van het huurcontract het huis weer in de oude toestand brengen. Voor veranderingen (tegelvloer, ander plafond etc) is (schriftelijke) toestemming van de verhuurder nodig.

Huurverhoging

De huur mag binnen 3 jaar met niet meer dan 30% verhoogd worden (als de huur ná 1/9/2001 ingegaan is, met niet meer dan 20%). Er geldt in sommige steden wel een soort puntensysteem (Mietspiegel). Bovendien mag de huur niet verhoogd worden binnen een jaar na begin van het huurcontract, er mag in die tijd zelfs geen huurverhoging worden aangekondigd. Daarna heeft de huurder nog de tijd tot het eind van de maand daarop, om met de verhoging in te stemmen. De huur mag dan maximaal worden opgetrokken tot het niveau van drie vergelijkbare woningen of tot aan de Mietspiegel.

Verder moet de verhoging schriftelijk aangekondigd en gemotiveerd worden. Als motivatie geldt uitsluitend de marktwaarde (dus niet: u maakt zo’n herrie, er is iemand anders die meer wil betalen, iemand die ik ken wil er graag wonen, u woont er met z’n zessen, de hypotheekrente is ook gestegen). Als martkwaarde moet de verhuurder drie vergelijkbare woningen noemen, een deskundigenrapport hebben of de Mietspiegel aanhouden.

Bij gestaffelde of geïndexeerde huren wordt van te voren een huurstijging afgesproken en zijn andere factoren uitgesloten (bv omdat veel Nederlanders graag in die buurt willen huren en dus de vergelijkbare huizen hogere huurprijzen hebben)

Bron: WISO-ZDF

Uiteraard moet deze site zich beperken tot een paar hoofdlijnen. Enige valkuilen en tips die u misschien nog moet weten vindt u hier. Bij de links treft u een verwijzing aan naar het huurrecht.

Zoeken en vinden

zie “Huis kopen”.
Afkortingen die in de krant gebruikt worden, vindt u hier.

Wat betekent: Brutto- / Netto-kaltmiete?

De nettokaltmiete is de kale huur zonder alle nevenkosten

De bruttokaltmiete is de huur inclusief de “koude” exploitatiekosten zoals water, concièrge etc. Verwarming en warm waterverzorging zijn hierin niet begrepen. Ook wel “inklusivmiete”  genoemd.

De bruttowarmmiete is de hier inclusief alle nevenkosten. Deze kan alleen geschat worden omdat het exacte bedrag uitkomt al naar gelang het individuele stook- en verbruiksgedrag van de huurder.

In de zogenaamde Mietspiegeln wordt meestal de nettokaltmiete als normhuur gebruikt. Bij een bruttokaltwert-aanbod moet u dus ter vergelijking de nevenkosten per vierkante meter uit de Mietspiegel halen.

Huis gehuurd? Hoe bevalt dat?

Reactie verzenden