Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Aankoopbegeleiding

Aankoop via Verhuis.DE

Valkuilen bij het kopen van een huis in een buitenland. Hoe vermijd je die? Door een zeer ervaren makelaar in te schakelen die geheel onafhankelijk is.

Aankoopbegeleiding

Voor wie vertrouwd de grens over wil bieden wij de volgende aankoopbegeleiding.
– onderhandelen
– globale beoordeling van het huis op een bouwrechtelijke aspecten (grensbebouwing etc)
– screenen en begeleiden notaris-akte
– checklist immigratie
– desgewenst aanbod hypotheek
– desgewenst aanbod verzekeringen
– aanvraag kindergeld
– aanvraag subsidie eigenwoningbezit
– algemene vraagbaak

Werkwijze

Zelf heeft u al nagegaan wat uw financiële mogelijkheden zijn voor de aanschaf van een huis, of heeft ons dat voor u laten uitzoeken.

U gaat zelf op zoek naar een huis, bezichtigt diverse huizen en maakt een keus van één of meer huizen die naar uw smaak zijn.

U houdt zich op de vlakte naar eigenaar en makelaar (geen mening geven over de vraagprijs, of hoe graag u het wilt hebben, uw intenties, andere huizen etc.) zodat de onderhandelings-ruimte zo groot mogelijk blijft.
Daarna schakelt u ons in voor de verdere afhandeling.

Wij bezichtigen het huis, voeren een quick scan uit van de documentatie, voeren (onderhandlings)gesprekken met eigenaar en/of makelaar. 

Bij een geslaagd onderhandelingsresultaat leiden wij u door de verdere procedure en begeleiden de immigratie; zie hierboven.

Kosten

  • Kosten: 15% van het onderhandelingsresultaat op het onroerend goed met een minimum van € 2.000 + € 400 per aankooppoging minus tot 50% van een eventuele korting op de kopersprovisie.
  • Dus: stel dat het lukt om het tweede huis waarvoor wij in actie komen, aan te kopen, dan zijn dan uw kosten: 15% van het verschil tussen vraagprijs en aankoopprijs, met een mimimum van € 2.800 (= € 2.000 + 2x € 400) .
  • Stel dat de verkopende makelaar ons, als professionele partij, een retourprovisie geeft, wordt tot de helft daarvan in mindering op die € 2.800 gebracht.
  • De eerste € 400 worden óók in rekening gebracht als u niet overgaat tot (een poging tot) aankoop. 
  • Er worden door ons geen kosten in rekening gebracht voor eventuele bemiddeling van een hypotheek en verzekeringen. Voorzover de hypotheekadviseur u wel kosten in rekening brengt (ingewikkelde casus, laag hypotheekbedrag etc), dan wordt u hiervan vóóraf op de hoogte gesteld.
    En het staat u natuurlijk vrij om zelf voor hypotheek en verzekering te zorgen.
  • Er worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht als wij de opdracht niet accepteren of als onze inschatting van uw financieringsmogelijkheid te laag is voor uw woonwens of onjuist blijkt te zijn. 
  • Voor huizen ten noorden van Haaren, ten zuiden van Südlohn en ten oosten van Ibbenbüren worden extra reiskosten berekend.
NB: Een alternatief aanbod voor een hypotheek of een verzekering kan ook los van deze aankoopbegeleiding plaatsvinden. 

Een check van het notariscontract mag (wettelijk) niet als afzonderlijke dienstverlening aangeboden worden.

 

Interesse?

Meldt u zich hier aan of bel: 0049 – 5924 – 783 971.

“We hebben contact gezocht met een aantal makelaars, die zeggen dat ze ons in het koopproces volledig kunnen en willen begeleiden.

Dat is echter niet waar, de ervaring met hen leerde ons al snel, dat ze helemaal niets weten en ons alleen maar zo snel mogelijk een huis willen verkopen.” Fam P uit U.

Veelgestelde vragen 

Waarom kost het geld, anderen doen dit gratis?

Dat klopt. Anderen hebben gratis deze site bezocht en geven u een afdruk ervan of een brochure van de Euregio. Dat is natuurlijk iets anders dan de materie beheersen en toespitsen op uw situatie. 
Weer anderen weten (op deelgebieden) wel waarover ze praten, maar zijn (afhankelijke van één) makelaar en hebben een dusdanig sterk belang bij de verkoop uit een bepaald aanbod, dat zij in de verleiding komen om voetangels te verzwijgen of u sterk in de richting van een bepaald huizenaanbod te duwen. 
Wij berekenen u een tarief, omdat wij u open en onafhankelijk willen adviseren. Lees bovendien nog even verder onder het kopje “Onderhandelingsresultaat en vergoeding”.

 

Onderhandelingsresultaat en vergoeding

Het onderhandelingsresultaat is de prijs in de (internet)advertentie of bij gebrek daaraan de prijs die op eerste aanvraag wordt genoemd minus: de netto-aankoopprijs gecorrigeerd voor overmatige meer/minder betalingen vanwege roerende zaken.
Bijvoorbeeld: het aanbod is 350.000 maar zonder de luxe inbouwkeuken. De koopprijs wordt 345.000 maar nu inclusief de keuken van 10.000 en inclusief een meegekochte paardentrailer van 5.000. Dan is het resultaat 20.000.

In die gevallen waar wij, als professionele partij, een kortingspercentage op de makelaarprovisie kunnen bedingen, krijgt u een kwijtschelding op onze rekening van 50% van die korting. Het zou dus zomaar kunnen dat de aankoopbegeleiding gratis blijkt te zijn.

Rekenvoorbeeld:
Bovenstaande aankoop na 3 aankooppogingen.
Minimale vergoeding: 2.000 + 3x400 = 3.200
15% van 20.000 = 3.000.
Dus de vergoeding bedraagt 3.200.
Dit bedrag kan (zelfst tot nul) gereduceerd worden als met de verkopend makelaar een retourprovisie kan worden afgesproken. De kansen hierop stijgen als u eerst met ons contact opneemt vóórdat u de betreffende makelaar benadert.

 

Krijg ik het geld ook terug als blijkt dat ik geen huis kan betalen?

Nee. Die eerste € 400 (en ook de opvolgende vergoedingen per huis) krijgt u niet terug als u niet tot een aankoop overgaat.
Als er twijfels bestaan over de financieringsmogelijkheden, dan kunt u eerst een financieringsaanvraag bij ons indienen. Mocht uw financieringsruimte te klein blijken voor uw woonwens, dan brengen wij die € 400 niet in rekening. Bij twijfel raden wij u aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Voor het geval de fout bij onze inschatting lag (u heeft alle informatie correct opgegeven en toch krijgt u de door ons ingeschatte hypotheek niet), krijgt u deze bedragen wel terug.

 

Krijg ik die € 400 terug als ik besluit om niet te emigreren?

Nee. In voorkomende gevallen adviseren wij zelfs om niet te emigreren, of lichten wij zaken toe, waardoor u zelf afziet van emigratie.

 

Ik wil een huis huren/bouwen. Kan ik deelnemen aan de aankoopbegeleiding?

Nee, helaas. Verhuren is niet onze expertise (en zou u echt € 2400 willen uitgeven voor de begeleiding naar een huurhuis?)
En voor bouwen willen wij u wel naar een goeie architekt of aannemer verwijzen, maar daar houdt onze bemoeienis dan mee op.

 

Ik heb al bijna een huis gekocht. Kan ik toch nog deelnemen?

Ja, dat kan. In het verleden konden wij u alleen van dienst zijn als u de betreffende makelaar nog niet benaderd had.  Maar omdat u ons nu rechtstreeks betaalt (en niet via een omweg via de makelaar) is deze mogelijkheid er nu wel.
Wij adviseren echter ten zeerste dat u zich vooraf bij ons meldt om zoveel mogelijk onderhandelingsruimte te houden. 

 

Kan ik eerst een kennismakingsgesprek krijgen alvorens ik tot deelname overga?

Nee, helaas. Wij nemen hooguit 20 opdrachten per jaar aan. Daardoor kunnen wij ons goed concentreren op uw casus. Hierdoor is het aanhouden van een kantoor niet rendabel.

 

Kan ik eerst bespreken of en hoe ik naar Duitsland kan verhuizen en vragen stellen over het wonen in Duitsland?

Nee, helaas. Als deelnemer aan de aankoopbegeleiding kunt u dat uiteraard wel, maar deze service is alleen beschikbaar voor deelnemers en niet voor kandidaat-deelnemers. Wij vragen uw begrip dat wij onze kennis en tijd exclusief aan betalende deelnemers ter beschikking stellen.
Maar zoals u ziet biedt de site een overvloed aan informatie en communicatiemogelijkheden waarmee u toch veel kennis kunt opdoen.

 

Krijg ik een fiscaal advies?

Nee, wij geven globaal de richtlijnen aan. Wij brengen u desgewenst wel in contact met een fiscalist die goed is op dit gebied.

 

Krijg ik advies over mijn sociale verzekeringen (premies of uitkering)?

Nee, wij geven globaal de richtlijnen aan. Bij individuele problematiek verwijzen wij door naar het betreffende publiekrechtelijke orgaan.

 

Helpen jullie met het opstarten/verhuizen van een bedrijf?

In principe niet. Wat we wel doen, is het adviseren over de juridische en fysieke geschiktheid van het betreffende onroerend goed (bijvoorbeeld over de vergunning om er een bedrijf in te mogen beginnen). Voor het opstarten van een bedrijf, of het maken van een business-plan verwijzen wij naar mensen die daar goed in zijn.

 

Interesse?

Meldt u zich hier aan of bel: 0049 – 5924 – 783 971.

Algemene voorwaarden

– Verhuis.DE houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om een opdracht te weigeren of terug te geven. Wij nemen nog slechts 2 opdrachten simultaan aan en behouden ons voor om opdrachten of mensen die we niet zien zitten af te wijzen.

– De overeenkomst behelst een inspanningsverplichting, resultaat is niet gegarandeerd.

– Verhuis.DE is niet aansprakelijk voor schaden etc. die het gevolg zijn van de dienstverlening.

– Verhuis.DE is niet aansprakelijk voor schade door diensten en produkten van derden (bijvoorbeeld doordat een makelaar niet conform de verwachtingen presteert).

– De vergoeding blijft onaangetast als u zelf besluit te gaan onderhandelen.

– Bij particulier aankoop (zonder verkopend makelaar) bedraagt de vergoeding 2,27% van de aankoopsom + € 400 per huis waarvoor wij in actie gekomen zijn. 
De genoemde bedragen en percentages zijn inclusief 19% omzetbelasting.

– De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk.

Heeft u algemene vragen over deze vorm van begeleiding?

Hieronder is plek voor vragen, opmerkingen, lof en kritiek.

Reactie verzenden