Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Appartement

Appartement kopen in Duitsland

Het kopen van een appartement gaat ongeveer op dezelfde manier als het kopen van een huis. Er zijn echter een paar verschillen, die hier worden toegelicht.

Algemeen

Het gaat de doelstelling van deze site te boven om een algehele beschrijving van het Duitse appartementsrecht te geven. Wij laten het dus bij een korte beschrijving en enige tips.

Recht

Over het algemeen zal een appartementsgebouw een gedeelte hebben dat onder het gedeelde eigendom valt (trappenhuis, kelder etc) en een deel dat afgezonderd is ten behoeve van het alleenrecht daarop: het appartement. In tegenstelling tot Nederland wordt u wel eigenaar van appartement en bent u mede-eigenaar van het perceel. (NB: In Nederland verkrijgt u alleen het recht van appartement)

Over het gedeelde eigendom is de vereniging van eigenaren beslissingsbevoegd; denk hierbij aan zaken als het verrichten en betalen van “algemene” onderhoud van het gebouw en de bepalingen van de huisregels.

Vereniging van eigenaren

De “Versammlung der Eigentümer” komt regelmatig bijeen en hiervan worden notulen gemaakt. Vraag deze notulen op (Protokolle der Versammlung der Eigentümer) bij de Hausverwaltung en lees deze door.

Attentiepunten

  • De stand van de onderhoudspot (die Rückstellungen der Hausgemeinschaft)
  • Of er groot onderhoud gebeuren moet en wat hiervoor de schattingen zijn
  • Conflictueuze vergaderingen
  • Betalingsachterstanden van mede-eigenaren (hiervoor moeten de andere eigenaren extra betalen)
  • De hoogte van de maandelijkse en jaarlijkse bijdrage aan de algemene kas

Documenten

Verder moet u inzicht vragen in:

  • De Teilungserklärung: waarin de onderverdeling van het gebouw in appartementen is geregeld.
  • Aufteilungsplan: de plattegronden
  • Statuten van de Vereniging van Eigenaren: bv letten op ballotage-commissies, toestemming van andere eigenaren, garantstellingen, mogelijkheid (onder)verhuur, verzekeringsplicht, stemrechtverhoudingen etc
  • Hausordnung en Gebrauchsregelungen: verrekening van gemeenschappelijke kosten, meteropname en verrekening, huisdieren, corveedienst, gedragsregels
  • Contract met Verwaltungsfirma: onderlinge rechten en plichten (kostenafrekening maken, adverteren, aflossing gemeenschappelijke schulden, administratie bijhouden, organisatie vergadering

Iets bijzonders meegemaakt toen u uw appartement kocht?

Reactie verzenden