Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Bijkomende kosten huis kopen

Bijkomende kosten onroerend goed in Duitsland

De aankoop en het in eigendom hebben van een huis in Duitsland gaat met kosten gepaard. Hier een korte uiteenzetting.

Eenmalige aankoopkosten

Directe aankoopkosten

Naast de reeds besproken kosten van de directe aankoop, te weten:

 • notaris- en gerechtskosten, ca 1,5%
 • makelaarskosten
 • overdrachtsbelasting,

en van de financiering van een huis, te weten:

 • afsluitprovisie (alleen in uitzonderingsgevallen)
 • taxatie (alleen in uitzonderingsgevallen)
 • kosten hypotheekakte (notaris en rechtbank)

kunnen er nog meer kosten zijn, waar u rekening mee moet houden.
Hier een korte behandeling.

Anliegerkosten

De kosten van het bouwrijp maken van het perceel en het aanleggen of groot-onderhoud van de infrastructuur (straat, riool, leidingen, verlichting, straatmeubilair) zijn soms inbegrepen in de koopprijs van het perceel. Soms ook niet, en worden ze separaat in rekening gebracht. Dat hangt van de gemeente af. Zeker bij huizen die jonger zijn dan 7 jaar moet u dit dus bij de Gemeente navragen.

Het werkt ongeveer zo:
Tijdens de bouw van de huizen in de buurt / straat stuurt de Gemeente rekeningen naar de eigenaren. Dit zijn voorschotten op de uiteindelijke afrekening. Na enige tijd (meestal een jaartje of drie, vier) zijn alle facturen van aannemers etc en de voorschotten aan de eigenaren in de boekhouding verwerkt en wordt een eindafrekening naar de eigenaren gestuurd. Soms krijgt men geld terug, meestal moet nog iets bijbetaald worden. Deze vordering (soms: dit tegoed) is perceel-gebonden. Wordt u dus tussentijds eigenaar, dan zal de Gemeente u aanspreken voor het restbedrag.

Ook bij groot onderhoud van de straat kunnen eigenaren van de aanliggende percelen worden aangesproken voor een bijdrage in de kosten. De gemeente kan u inlichtingen verschaffen of er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd worden die in rekening gebracht worden of dat er al kosten in rekening gebracht zijn.
Normaliter bevat het koopcontract wel een passage dat er geen onbetaalde in rekening gestelde (!) Anliegerbeiträge zijn, maar nìet of die binnen afzienbare termijn nog te verwachten zijn.

Bij nieuwere huizen zijn soms nog niet alle kosten van de bouw in rekening gebracht. U moet hier niet denken aan de rekening van de aannemer, maar aan zaken als: vergunning om water af te voeren, inmeten van het huis op het perceel en het aansluiten van uw huis op het riool. Dit zijn kosten die op u als (nieuwe) eigenaar van het huis verhaald kunnen worden. 

 

Splitsingskosten

In sommige gevallen koopt u een stuk van een groter perceel. Bijvoorbeeld een hectare grond plus de daarop staande boerderij en schuren, maar niet de akkers erom heen; of koopt u een huis en tevens een stuk weiland dat deel uitmaakt van een groter perceel. In die gevallen moet u goed afspreken wie de kosten van de opdeling draagt. U moet hierbij denken aan de landmeters en aan het papierwerk bij kadaster, rechtbank etc. Het hangt ervan af hoe ingewikkeld de grenzen lopen, maar dit kan een aardige kostenpost worden; tussen de € 1500 en € 3000 is niet ongebruikelijk.

Ook bij de aankoop van een deel van een huis dat nog opgedeeld moet, moeten splitsingskosten betaald worden.

Huis op erfpachtgrond

U betaalt de gebruikelijke kosten over de waarde van de opstal. Verder betaalt u ook overdrachtsbelasting, notaris- en gerechtskosten over de waarde van het recht van erfpacht. De waarde is afhankelijk van de erfpachtscanon en de nog resterende tijd. U betaalt hier geen makelaarskosten over, tenzij het een nog onbebouwd perceel betreft.

 

Weerkerende kosten als eigenaar onroerend goed

 • De Grundsteuern: zeg maar, “de OZB-belasting”. Dit is veel minder dan in Nederland. Rekent u op € 100 tot € 500 per jaar voor een gemiddeld huis. Hiervoor krijgt u een zgn. Einheitswertbescheid, dat is een inschaling van de waarde van het onroerend goed. Deze waarde wordt met een factor vermenigvuldigd waaruit de Grundsteuer berekend wordt.
 • Directe belastingen en heffingen: vuilafvoer, straatveger, rioolheffing: dit wijkt niet veel af van de Nederlandse situatie
 • Waterschap: een paar tientjes per jaar
 • Afwateringsrechten: idem
 • Schoorsteenveger: minder dan € 100/jr
 • Uiteraard de zaken die u ook in Nederland zou betalen: opstalverzekering, onderhoud (CV-installatie, schilderwerk etc.)

Wilt u anderen laten weten hoe uw kostenplaatje eruit zag…

Kijk het eens in uw map na en stuur ons een overzichtje.

Reactie verzenden