Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Energielabel

Energielabel

Via het energielabel krijgt de koper/huurder inzicht hoe het met de energiebesparende maatregelen is gesteld en/of met welk bedrag aan energiekosten hij kan rekenen.

Wettelijke kader

In het kader van de Europese regelgeving moeten ook in Duitsland de meeste woningen bij verkoop (of bij verhuur aan een nieuwe huurder) voorzien zijn van een energielabel, vergelijkbaar met het label dat al jaren hangt aan koelkasten, diepvriezers en wasmachines. Duitsland heeft de Europese richtlijnen omgezet in de Energieeinsparverordung (afgekort: EnEv)

Soorten labels

Er bestaan op dit moment nog twee soorten energielabels, een zogeheten ‘Bedarfsorientierter Energieausweis’ en een
‘Verbrauchsorientierter Energieausweis´.

De Bedarfsausweis geeft een beeld van de bouwkundige staat van het huis en de energiebesparende maatregelen die al zijn getroffen of nog kunnen worden getroffen.

De Verbrauchsausweis geeft alleen een beeld van het energiegebruik over een aantal voorbije jaren en bevat eveneens suggesties voor verbeteringen.

Keuze tussen Verbrauchsorientiert en Bedarfsorientiert

Sinds 1 mei 2014 is voor huizen die gebouwd zijn (dwz een bouwvergunning is afgegeven) voor 1977, is alleen een Bedarfsausweis toegestaan; tenzij het huis later dusdanig is omgebouwd dat het aan de bouwvoorschriften van 1977 voldoet. In dat laatste geval kan met een (goedkopere) Verbrauchsausweis volstaan worden.

Er zijn weer uitzonderingen voor monumenten en huizen die uit meer dan 4 wooneenheden bestaan.

Vergunning die vóór 1 mei 2014 zijn afgegeven blijven gewoon geldig.

Opmerkelijk daarbij is wel dat beide energiepassen, hoewel heel verschillend, voor de wet gelijk zijn en beide tien jaar geldig zijn; dus óók de vergunningen die voor 1 mei 2014 zijn afgegeven.

Nodig bij de verkoop of verhuur

Sinds 1 mei 2014 is het voor verkopers en verhuurders verplicht om (zelfs ongevraagd) de betreffende Ausweis bij een bezichtiging te tonen.

Plus- en minpunten

Pluspunten

De Bedarfsausweis is gezaghebbend en gebaseerd op de bouwkundige staat van de woning en de staat van verwarmings- en warmwaterinstallatie. Het staat ook los van het gedrag van de bewoners op het gebied van energiegebruik dan wel -misbruik (verspilling). Deze Ausweis kan een argument zijn bij de verkoop en voor de aspirant-koper als vergelijkingsmateriaal dienen ten opzicht van andere woningen.

De Verbrauchsausweis heeft als pluspunt de lage kosten en de snelle beschikbaarheid (internet).

Minpunten

De Bedarfsausweis is duidelijk duurder en vergt meer tijd. Verder zijn de conclusies afhankelijk van de deskundigheid van de beoordelaar. Een deskundige die snel op vrijdagmiddag nog even een onderzoek doet kan tot duidelijk andere resultaten komen dan de deskundige die aan het begin van de dag er de nodige tijd voor uittrekt.

Voor de Verbrauchsorientierter Ausweis geldt dat het gedrag van de huidige bewoner(s) bepalend is voor het energieverbruik. Een echtpaar zonder kinderen dat slechts stookt in een deel van het huis zal aanzienlijk minder energie verbruiken dan een familie met drie tieners die allen hun eigen kamer verwarmen, elk een eigen tv en pc hebben en twee keer per dag douchen.

Daarnaast wordt geen inzicht gegeven in de bouwkundige staat van het huis en heeft het Verbrauchsausweis daardoor veel minder waarde als verkoopargument.

Ten slotte, als er in de periode van enkele jaren voor de verkoop sprake was van een aantal strenge winters dan wel ‘geen winters’ zijn de uitkomsten uiteraard ook zeer verschillend.

Waarop letten bij aankoop/huur

Uiteraard is het soort label van belang. Vooral als uw gezinsamenstelling en leefwijze niet veel afwijken van de huidige bewoner kan een Verbrauchs-label een goeie indicatie zijn; de energierekeningen van vorige jaren gaven tenslotte ook altijd een redelijk beeld van wat u te wachten staat.

Een Bedarfs-label is objectiever, mits de rapporteur deskundig en objektief is. Let daarom op wìe het certificaat heeft uitgegeven.

Een label A of F zegt niet alles: als u stookt op gratis hout, meer afwezig dan aanwezig bent, of als u gewend bent om alleen de woonkamer te verwarmen, dan is het hebben van een A- of F-predicaat van minder belang. Omgekeerd kan een bewoner met een A-predicaat toch veel energie verspillen (lang douchen, ramen open houden, rolluiken op de verkeerde momenten open of dicht). Ook zal een lage kwalificatie geen echte rol spelen als u toch van plan bent om de boel rigoreus te verbouwen.

U moet ook even weten dat de normering sinds 1 mei 2014 veel strenger is geworden. Een huis dat voorheen nog in de groene zone zat, kan met een Ausweis van na die datum al tegen het oranje kan aanlopen. Huis A met een geel predikaat van 2014 kan dus beter geisoleerd zijn dan huis B met een groen predikaat, maar met een afgiftedatum van 2013.

En tenslotte om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: het ene label houdt rekening met de secundaire energie (bv het laten lopen van de CV-pomp) en het andere niet, of is wel/niet met inbegrip van de warmwatervoorziening.

Een laatste aandachtspunt dat te binnen schiet is: niet blind vertrouwen op het papierwerk, ook de eigen beoordeling een rol laten spelen. Een huis met enkelglas dat een A-label heeft, moet vraagtekens bij u oproepen, een certificaat dat afgegeven is door iemand met dezelfde achternaam als de eigenaar, zou u ook met enige argwaan moeten bekijken.

In de praktijk zien we heel onverwachte (zelfs dubieuse) uitkomsten zowel ten gunste als ten nadele.

Waarop letten bij verkoop/verhuur

Bovenstaand beschrijft de kaders van het verplichte Energielabel. Sinds 2014 kunt u niet meer vrijblijvende met deze verplichting omgaan. Via uw makelaar of de site van onze makelaardij kunt u zich verder informeren over uw rol als verkoper of verhuurder van woonruimte of bedrijfsruimte.

Mening

De wet pretendeert consumentenbelangen te bevorderen; maar is naar onze mening een kostenverhogende bevoogding door de (EU-)overheid.
Door de verwarrende labels en de toch subjectieve samenstelling ervan, wordt een schijnzekerheid geboden en worden consumenten op het verkeerde been gezet. Uiteraard springt de commercie daar op in. We maken mee dat tijdens bouwkundige inspecties een aannemer de aspirant-koper adviseert om kozijnen uit 2001 te vervangen omdat de huidige beter zijn! (kosten ca 15.000, besparing ca 150/jaar)

Ons advies is om uw gezonde verstand te gebruiken. Hoe belangrijk is die energiebesparing in uw geval eigenlijk?
Bent hele dagen thuis en houdt u van 23 graden kamertemperatuur, dan biedt het energiecertificaat een eerste indicatie, maar moet met de nodige argwaan gehanteerd worden. Is het energieverbruik daarentegen bij u niet het belangrijkste criterium, dan maakt u een eerste inschatting a.d.h.v. de bouwkundige zaken (soort ramen etc). Uw wikt en weegt, net als vroeger, het aangebodene en uw criteria, waarbij “energieverbruik” een criterium is, maar niet het enige.

CV-installatie ouder dan 30 jaar?

Vanaf 2015 moeten in principe moeten CV-ketels na 30 jaar vervangen worden.

Uitzonderingen:

  • Als u al voor 2002 in het betreffende huis woonde
  • Als de ketel gebaseerd is op “Niedrigtemperatur-Technik”. Na 1984 werd hoofdzakelijk deze techniek nog toegepast.

Er werd in de media nogal ophef over deze nieuwe regeling gemaakt. Goed beschouwd betreft het alleen stokoude CV’s die op het moment van installeren ook al niet meer op de toenmalige stand der techniek waren. Als dergelijke CV’s nog in werking zijn, is het sowieso de vraag of die niet een keertje vervangen moeten worden. Vanaf 2015 is dat dus verplicht.

In samenwerking met: Willem de Niet

Aanbieders van energielabels-certificaten

De meest betrouwbare is een architekt die lid is van een beroepsvereninging, maar ook installatiebedrijven en zelfs schoorsteenvegers geven de certificaten af..

Wat is uw mening over het verplichte certificaat?

Reactie verzenden