Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Grondwater

Gebruik van grondwater, hemelwater.

In veel huizen is een grondwaterpomp of regenwaterreservoir aangebracht, meestal om de tuin te besproeien, soms als grijswater voor wasmachine en wc en in sommige gevallen ook om als drinkwater te dienen. Het lijkt een goed alternatief voor het dure kraanwater, en in veel gevallen is dat ook zo. Hierbij enige kanttekeningen voor het gebruik ervan.

1. Hemelwater

Opvangen en gebruiken
Dit wordt  meestal opgevangen in kunststof containers van 1 kuub die al dan niet zijn ingegraven.
Meestal wordt het volgens het „op is op“ principe gebruikt om de tuin te besproeien. In sommige gevallen, met name als het voor grijswater wordt gebruikt, wordt het aangevuld met kraanwater als het een bepaalde minimumstand heeft bereikt.

Lozen
Voor hemelwater wat op de openbare afvoer geloosd wordt, moet een (heel geringe) vergoeding betaald worden, die afhankelijk is van de oppervlakte die bestraat en bebouwd is. Indien het hemelwater op het perceel met behulp van bijvoorbeeld een “grindput” laat wegvloeien via de ondergrond, wordt hiervoor geen aanslag opgelegd. In sommige bouwgebieden is dit zelfs verplicht gesteld omdat dit beter is voor het milieu.

2. Grondwater

Wettelijk kader
In de federale wetgeving is geregeld dat de afzonderlijke landen zelf wetten kunnen uitvaardigen over het gebruik van grondwater. Voor Niedersachsen is er bijvoorbeeld een tabel wat de tarieven zijn om grondwater op te pompen. Per doel is een ander tarief bepaald, b.v. voor besproeiing van 0,005 per kuub. In onze dertienjarige ervaring als makelaar in Duitsland, heb ik echter nog nooit een privé-persoon getroffen die dit ook werkelijk betaalde.

Aanleg van een put met pomp
Een put kan door de brandweer met een hogedrukspuit “geslagen” worden.  Deze is echter minder diep dan een put die door een bedrijf is geboord, en zal dus ook eerder droogvallen. Let erop dat als het water ijzerhoudend is, dat u bij het besproeien geen water op de muren van huis of schuren sproeit, want dan worden de muren na een tijdje vies.

 

Pomp
Een pomp met voldoende capaciteit kost ongeveer € 200. Zoek hiervoor op Ebay.de op “hauswasserwerk”. Vaak is deze gecombineerd met een drukvat, waar water onder druk wordt opgeslagen. Het openen van een kraan leidt dan niet onmiddelijk tot het aanslaan van de pomp, maar pas als het niveau in het vat te laag wordt, wordt de pomp automatisch ingeschakeld. De pomp kan zijn ondergebracht in de kelder of in een schuur. Let er dan wel op dat de pomp in de winter niet kan bevriezen.

3. Gebruik van grondwater of hemelwater

Tuin
Het gebruik in de tuin is gratis (zie echter „wettelijk kader“).

Grijswater
Het gebruik voor grijswater (wc-spoeling, wasmachine) moet in principe aangemeld worden bij de Gemeente.  De reden hiervoor is, dat de rioolrechten normaliter worden berekend aan de hand van de hoeveelheid afgenomen kraanwater (onder het motto: wat getapt wordt, wordt ook weer geloosd). Bij gebruik van grondwater of hemelwater voor wc-spoeling etc, gaat er dus meer door het riool dan er als tapwater wordt afgenomen. Uw aanslag voor rioolrechten moet hiervoor gecorrigeerd worden.

Drinkwater
In sommige oudere en afgelegen huizen is geen gemeente-water verkrijgbaar en komt het drinkwater uit een eigen bron. Eens in de paar jaar moet dit water op kwaliteit (door bijvoorbeeld de TÜV) gecontroleerd worden. Als er baby’s of mensen met een kwetsbare gezondheid tot de huishouding behoren, kan men overwegen om voor het drinken en koken bronwater van de supermarkt te nemen (de kosten hiervan zijn veel lager dan in Nederland)

Maakt u creatief gebruik van grond- of hemelwater?

Technische mogelijkheden, besparingen, vergunningen?

Reactie verzenden