Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Een makelaar hoeft bij de uitvoering van zijn opdracht niet op de fiscale consequenties te wijzen. Doet hij dit zonder enig voorbehoud wel, dan moet hij wel achter zijn advies staan; maar als de opdrachtgever een handeling verricht waarvan hij later spijt krijgt omdat hij niet gedacht heeft aan de gevolgen voor de belastingen, kan dat de makelaar niet verweten worden.

Voor het Bundesgerichtshof diende een zaak (BGH I ZR 152/17) waarbij een investeerder een verhuurd meergezinshuis via een makelaar verkocht en daar een aanzienlijke winst op maakte.
Nu wilde het toeval dat de datum van de aankoop net geen 10 jaar voor de datum van de verkoop lag. Daarom kwam het Finazamt het feestje bederven met een heffing van een kleine € 50.000. Investeerder boos: op het Finanzamt, maar nog meer op de makelaar, want die had hem hiervoor moeten waarschuwen, want dan had hij de verkoop nog wel even uitgesteld.

Het Hof oordeelde dat de makelaar niet verplicht was om fiscaal advies te geven. Weliswaar bestaat er tussen de opdrachtgever en de makelaar een vertrouwensrelatie waaruit een adviesplicht voortvloeit, maar die gaat niet zover dat hij verplicht is ongevraagd fiscaal advies te geven. De zaak had anders gelegen als de makelaar zich ervan bewust was geweest dat de klant dit niet wist of dat expliciet om advies gevraagd was.

Wellicht ten overvloede: de auteur en de eigenaar van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fiscale (en andere) adviezen of andere teksten.
In de aankoop- en verkoopbegeleiding adviseer ik naar beste kunnen over deze materie, maar voor aangelegenheden die wat complexer zijn, verwijs ik steeds naar een deskundige Steuerberater.

Zie ook: https://www.verhuis.de/duitse-belastingen/vermogen/

Delen: