Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Spaarders met een oud Bausparvertrag lopen een grote kans om een opzegging van hun Bausparkasse te ontvangen. De reden is dat in de huidige tijd met ultra-lage rentes, de afgesproken (relatief) hoge creditrente niet meer op te brengen is door de Kasse.
“Afspraak is afspraak” geldt dus alleen zolang het de Bausparkasse goed uitkomt.

Wat steekt hierachter?
Zoals in het artikel over Bausparen beschreven is, wordt een Bausparvertrag (=BSV) na de spaarfase “zuteilungsreif”, dwz dat het bedrag uitgekeerd kan worden, of ingebracht kan worden in een lening van de Kasse. Er is een minimum spaarbedrag. Als dat bedrag bereikt is, is het Bausparvertrag in principe zuteilungsreif. Maar er is ook een maximum spaarbedrag (=de Bausparsumme).
In de spaarfase wordt de afgesproken rentevergoeding bijgeschreven op het tegoed.
De bedoeling van een BSV was dus om ooit (nadat het zuteilungsreif was) het gespaarde bedrag uit te laten betalen of om in te zetten bij een lening ter hoogte van maximaal de Bausparsumme.
Als de omstandigheden het toelaten (geld is niet direct nodig) is het voor de spaarder echter interessanter om een BSV met een relatief hoge rentevergoeding te laten voortbestaan; ook nadat het zuteilungsreif is.
De Bausparkassen hebben er belang bij om BSV-en met een hoge rentevergoeding op te zeggen. Dat hebben ze in het verleden al gedaan en door een uitspraak van het BundesGerichtsHof (BGH XI ZR 185/16) zal dat nu nog meer gebeuren.

Wanneer mag de Kasse (niet) opzeggen?
1 Als een contract meer dan 10 jaar zuteilungsreif is èn de Bausparsumme is  volledig bereikt, dan mag de Kasse de contracten opzeggen.

2 Als een contract meer dan 10 jaar zuteilungsreif is en de Bausparsumme is nog nìet bereikt, dan mag de Kasse door het nieuwe vonnis, het contract ook opzeggen.

3 Als een contract (minder dan 10 jaar) zuteilungsreif is èn de Bausparsumme wordt overschreden door de bijschrijving van rente, dan mag niet worden opgezegd.
Als de de Bausparsumme wordt overschreden door de inleg, mag wel worden opgezegd.
Raadpleeg de Allgemeine Bausparbedingungen (ABB) of dit ook bij uw BSV anders geregeld is.

4 Als het contract nog minder dan 10 jaar zuteilungsreif is, en de ingelegde bedragen hebben de Bausparsumme nog niet overschreden, dan mag niet worden opgezegd.

Tips
Als uw contract dat toelaat, zorg dan dat uw periodieke inleg terugschroeft om het maximale spaarvolume niet te overschrijden.
– Bereken zelf of het gunstig is om een oud BSV dat wel zuteilungsreif is, maar nog niet aan het plafond van de Bausparsumme zit, verder als spaarpot te gebruiken of om te zetten of uit te laten betalen.
– Ga in bezwaar bij de Kasse als een opzegging ongunstig voor u uitpakt.
– Stuur een eventuele cheque waarmee u het saldo kunt opnemen, terug met een brief dat u het niet met de opzegging eens bent cq dat u het BSV wilt laten voortbestaan. Stort uitbetalingen op uw bankrekening waar u het niet mee eens bent ook weer terug.
– Let even op dat u niet door de bonus-zins boven de Bausparsumme komt.
– Laat aanbiedingen van de Kasse voor een premie of om het contract om te zetten tot een ander contract even bezinken.

NB: Een bonus-zins wordt toegekend als er geen “gunstige” lening wordt afgenomen en het bedrag (met uw toestemming!) wordt uitgekeerd. In dat geval wordt de tot dan toe berekende credit-rente verhoogd met de bonus-rente.
Bij oude BSV-en is het trouwens nog maar de vraag of die lening nog wel zo gunstig is ten opzichte van de leningen die u elders kunt krijgen.
Delen: