Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Geen heffingskorting belastingdeel voor niet-inwoners vanaf 2019
Impact: Werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland een dienstverband hebben en waarvoor de loonbelasting tevens eindheffing is, zullen iets minder netto uitbetaald krijgen.

Het handelt zich om het volgende:
Bij de normale inhoudingen op loon, wordt er loonheffing (loonbelasting) ingehouden. Bij de in te houden loonheffing, wordt door de werkgever rekening gehouden, met de volgende kortingen:
-Algemene heffingskorting (voorzover door de werknemer aangegeven)
-Arbeidskorting.

Alle andere kortingen worden toegekend en berekend via een in te dienen aangifte, deze vallen hier dus niet onder. De buitenlandse werknemer zal daar dus niets van merken.
Nu wil men voor de “werknemers die in het buitenland wonen” (buitenlands belastingplichtige) de heffingskorting met betrekking tot de inkomstenbelasting die betrekking heeft op de algemene heffingskorting niet meer verrekenen in het maandelijks loon.
De arbeidskorting die betrekking heeft op de inkomstenbelasting, mag wel worden verrekend!
Mocht een buitenlands belastingplichtige naderhand (bij het indienen van zijn belasting-aangifte) blijken te kwalificeren, dan heeft hij alsnog recht op het IB-gedeelte van de algemene heffingskorting en wordt zijn aanslag naar beneden bijgesteld.

In  de aankomende jaren (2020 en verder)  kan hij het ook op de voorlopige aanslag uitbetaald krijgen indien blijkt dat hij in voorgaande jaren altijd heeft gekwalificeerd.

U ziet dat dit alleen voor de korting in de inkomstenbelasting speelt, en niet op de kortingen die toegekend worden voor de premie volksverzekeringen (het verzekerd zijn voor de volksverzekeringen in Nederland!), dat betrekking heeft op de algemene heffingskorting

Ik denk dat hier de schade nog wel meevalt.(maandelijkse teruggang in het loon).

Rekenvoorbeelden

(Conform de tabellen van 2017, dus niet helemaal precies).

In onderstaande voorbeelden zie je hoe verschillend het uitpakt. Dit heeft ook te maken met de afbouw van de algemene heffingskorting. Hoe meer je verdient hoe minder recht op algemene heffingskorting, m.a.w hoe minder IB gedeelte erin zit verwerkt.

Bij een inkomen van 20.000
In dit inkomen zit 549 euro  aan algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting IB; dus een teruggang van  ongeveer  45,75 euro per maand

Bij een jaarinkomen 30.000 bruto
In dit inkomen zit 433 euro  aan algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting IB ; dus een teruggang van  ongeveer 36 euro per maand

Bij een inkomen  van 50.000
is het ongeveer 200 euro aan algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting IB; dus een teruggang van ongeveer 16 euro per maand

Ik denk dat degene die tot rond de 21.500 zit en niet kwalificeert, de meeste “schade” heeft.

 

Tip: Herman Harperink
Uitwerking: Marcel Velthof

Delen: