Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Vanaf 1 november 2015 moeten verhuurders (of hun beheerder) aan de huurders een bewijsstuk afgeven bij aanvang en beëindiging van de huur. Of beter gezegd: dit bewijs moet afgegeven worden bij de verhuizing (dat hoeft immers niet samen te vallen met begin of einde van de huur).
Dit bewijsstuk kan gevraagd worden bij de aan- en afmelding bij de gemeente (Einwohnermeldeamt).
De Bescheinigung (voluit: Vermieterbescheinigung of Wohnungsgeberbestätigung) moet binnen twee weken plaatsvinden, en dat mag dan gelukkig ook per email (aan de gemeente).

De verhuurder krijgt het recht om bij de gemeente na te gaan of de huurder zich inderdaad heeft aangemeld. En de gemeente krijgt het recht om bij de verhuurder na te vragen wie het huis of appartement gehuurd heeft.
En om het zaakje rond te breien heeft de huurder de plicht om de verhuurder te laten weten wanneer hij verhuist.

Uiteraard staan er straffen op nalatigheid, fouten en vertraging. Bewust verhuren van “woonadressen” zonder dat er daadwerkelijk gewoond wordt, wordt bestraft met een boete tot 50.000 Euro.

Het documentje moet bevatten:
1. Naam en adres van de verhuurder,
2. Mutatiesoort (datum intrek of datum uittrek)
3. Adres van het huis / appartement
4. Namen van de betroffen personen.

Eén en ander is na te lezen in het Bundesmeldegesetzes §19.
Ik heb geen verder onderzoek gedaan naar zaken als: moet je als verhuurder kunnen bewijzen dat je het document afgegeven hebt, wat te doen als de huurder de verhuizing niet meldt, wat gebeurt er als je niet alle namen van het complete gezin en diens ouders, grootouders etc hebt, moet de verhuurder elke mutatie doorgeven (zoon Piet is gaan samenwonen, tante Marie komt een paar maandjes logeren omdat haar huis wordt afgebroken, de verkering van Jan en Theo is uit en Theo gaat weer bij zijn ouders wonen). En kan de overheid even zorgen voor een begeleidend schrijven in 63 talen?

En aldus wordt Big Brother weer een beetje bigger en dat met hulp van diegenen die kennelijk bewaakt moeten worden.

Delen: