Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Selecteer een pagina

Bij het invullen van uw aangifte over 2016 kunt u gebruik maken van overgangsregelingen.
Tevens zijn diverse fiscale opmerkingen op de website verbeterd.

Inleiding
Wat is er dan wel aan de hand?
1. Er is een overgangsrecht met betrekking tot de toepassing van het nieuwe belastingverdrag.
2. En er is daarnaast nog een bijzondere regeling waarbij wel het nieuwe belastingverdag wordt uitgevoerd, maar waarbij de tarieven door Nederland worden aangepast bij de berekening van de belasting.

Korte toelichting
– De kwalificatieregels (het 90% criterium) zijn sinds 1 januari 2015 gewoon van kracht. Dus hiervoor bestaat géén overgangsregeling.
– Voor het fiscale jaar 2016 is er een overgangsregeling in de vorm van een keuzerecht of het oude of het nieuwe verdrag toegepast moet worden. Hiervoor kan op het biljet een keuze kenbaar gemaakt worden. Het oude en het nieuwe verdrag mogen NIET door elkaar gebruikt worden.
– Voor de periode tot 2022 geldt een overgangsregeling met betrekking tot de toegepaste tarieven (alleen binnen het Nederlandse deel). Maar dit geldt alleen voor pensioenen en dergelijke, en alleen als u al langer (sinds 2012) in Duitsland gewoond heeft. Zie onderaan voor de details.
Het nieuwe belastingverdag wordt dan weliswaar gewoon toegepast, maar met een tarief dat langzaam wordt aangepast aan het hogere niveau.

Teksten op site verbeterd
Op initiatief en met medewerking van Jan de Voogd en Marc Velthof zijn diverse passages op de site gecorrigeerd. Mijn dank hiervoor.
Dit betreft:
Het hoofdstuk Belastingen
Het artikel Rentenier
Het artikel Belasting op vermogen

Details “overgangregeling gepensioneerden”, de zgn eenzijdige regeling.
Wanneer mag u kiezen voor het zogenaamde aangepaste tarief?
– U woonde sinds 12 april 2012 onafgebroken in Duitsland, èn
– U ontving in 2016 pensioenen of andere soortgelijke beloningen uit Nederland
Het gaat om een lijfrente of een pensioen of een andere sociale zekerheidsuitkering (AOW, WIA, WAO en WAJONG)  van Nederland, èn
– Het pensioen, de lijfrente of de uitkering is al vóór 1 december 2015 ingegaan en vóór die datum hebt u daarvan ook al een betaling gekregen, èn
– Het pensioen, de lijfrente, of de sociale zekerheidsuitkering mag volgens het nieuwe verdrag in Nederland worden belast. Dit is het geval wanneer dit totale bedrag hoger is dan € 15.000 per kalenderjaar. (Afkoopsommen mag u hier niet bij meetellen, deze vallen niet onder de overgangsregeling.), èn
– Volgens het oude verdrag moest Duitsland belasting heffen over de lijfrente, het pensioen of de uitkering.

Onder de overgangsregeling vallen dus niet de socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland zoals de AOW, WIA, WAO en WAJONG. Dat komt omdat deze niet op grond van het oude verdrag in Duitsland belast zijn geweest. Deze inkomsten tellen wel mee voor de inkomensgrens van € 15.000.

Delen: